วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

มองโลกกว้าง 2 ก.ค. 61


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์-อังคาร  เวลา 15.45 - 16.40 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณธงไชย คำวิเศษณ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 

ประเด็น : ทรัมป์ทำสงครามการค้าเพื่อแก้ปัญหาชาติ?

เทปนี้เป็นการสนทนาถึง "กำแพงภาษี" ของสหรัฐอเมริกา  ซึ่งทำให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจไปทั่วโลก  สุดท้ายแล้วจะมีการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนี้หรือไม่  ฟังการวิเคราะห์ในทัศนะของหมอหวายต่อประเด็นดังกล่าวได้จากคลิปรายการข้างต้น