วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 31 ส.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า 31 ส.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 31 ส.ค. 60

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า 30 ส.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 30 ส.ค. 60

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า 29 ส.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 29 ส.ค. 60

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า 28 ส.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 28 ส.ค. 60

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า 25 ส.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 25 ส.ค. 60

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า 24 ส.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 24 ส.ค. 60

แถลงการณ์ นปช. กรณีการนัดฟังคำพิพากษาคดีรับจำนำข้าว ฉบับที่ 1


วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 23 ส.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 23 ส.ค. 60

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า 22 ส.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 22 ส.ค. 60

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 21 ส.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า 21 ส.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 21 ส.ค. 60

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 18 ส.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า 18 ส.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (หัวใจผูกพัน) 18 ส.ค. 60

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า 17 ส.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 17 ส.ค. 60

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 16 ส.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 16 ส.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 16 ส.ค. 60

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 15 ส.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า 15 ส.ค. 60

Facebook Live รอยยิ้มนักสู้ 15 ส.ค. 60

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 14 ส.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า 14 ส.ค. 60

Facebook Live รอยยิ้มนักสู้ 14 ส.ค. 60

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า 11 ส.ค. 60

เข้าใจตรงกันนะ 11 ส.ค. 60

ห้องเข่าวเล่าเรื่องเช้า 11 ส.ค. 60

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 10 ส.ค. 60

คิดรอบด้าน 10 ส.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 10 ส.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ   ดำเนินรายการโดย กุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 10 ส.ค. 60

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 9 ส.ค. 60

เข้าใจตรงกันนะ 9 ส.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 9 ส.ค. 60

คิดรอบด้าน 9 ส.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 9 ส.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ   ดำเนินรายการโดย กุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 9 ส.ค. 60

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 8 ส.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 8 ส.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 8 ส.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ   สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 8 ส.ค. 60

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 7 ส.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 7 ส.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ   ดำเนินรายการโดย กุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 7 ส.ค. 60

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 6 ส.ค. 60


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 21.30 -22.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ บูรณะถาวร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ประเด็น "ประเทศปากีสถาน ตอนที่ 2"

สนทนาต่อเนื่องจากเมื่อวานเกี่ยวกับประเทศปากีสถาน  โดยคุณหมอหวายได้เล่าถึงลักษณะภูมิประเทศ ทำเลที่ตั้ง รวมทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมา  ติดตามรายละเอียดในรายการได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 5 ส.ค. 60


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 21.30 -22.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ บูรณะถาวร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ประเด็น "ประเทศปากีสถาน ตอนที่ 1"

สัปดาห์นี้หมอหวายจะมาเล่าเรื่องประเทศปากีสถาน  เนื่องจากศาลสูงสุดของปากีสถานมีคำพิพากษาให้นายนาวาซ ชารีฟ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะมีส่วนพัวพันการทุจริต (เกี่ยวพันกับปานามาเปเปอร์)  ติดตามรายละเอียดในรายการได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 4 ส.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 4 ส.ค. 60

คิดรอบด้าน 4 ส.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 4 ส.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ   ดำเนินรายการโดย กุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 4 ส.ค. 60

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 3 ส.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 3 ส.ค. 60

คิดรอบด้าน 3 ส.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 3 ส.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ   ดำเนินรายการโดย กุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 3 ส.ค. 60

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 2 ส.ค. 60

คิดรอบด้าน 2 ส.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 2 ส.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ   สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 2 ส.ค. 60

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 1 ส.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 1 ส.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 1 ส.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ   ดำเนินรายการโดย กุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 1 ส.ค. 60