วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 31 ก.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 31 ก.ค. 60

เข้าใจตรงกันนะ 31 ส.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 31 ก.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ   ดำเนินรายการโดย กุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 31 ก.ค. 60

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 30 ก.ค. 60


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 21.30 -22.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ บูรณะถาวร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 ประเด็น "การเมืองตุรกีในปัจจุบัน ตอนที่ 4"

วันนี้เป็นตอนจบของการวิเคราะห์การเมืองตุรกีซึ่งคุณหมอหวายได้ปูพื้นฐานมาตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบันของตุรกีว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร มีความขัดแย้งอย่างไร  วันนี้คุณหมอหวายได้สนทนาถึงเหตุการณ์การทำรัฐประหารเมื่อปีที่แล้วอย่างละเอียด  ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 29 ก.ค. 60


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 21.30 -22.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ บูรณะถาวร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ประเด็น "การเมืองตุรกีในปัจจุบัน ตอนที่ 3"

ย้อนเหตุการณ์ทำรัฐประหารในตุรกีเมื่อปีที่แล้ว  และผลการทำรัฐประหารครั้งนั้นเป็นอย่างไร?  ปัจจุบันภาพรวมการเมืองของตุรกีเป็นอย่างไร?  ฟังการวิเคราะห์การเมืองตุรกีในทัศนะของคุณหมอหวายได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 28 ก.ค. 60

คิดรอบด้าน 28 ก.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 28 ก.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ   ดำเนินรายการโดย กุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 28 ก.ค. 60

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 27 ก.ค. 60

คิดรอบด้าน 27 ก.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 27 ก.ค. 60

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 26 ก.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 26 ก.ค. 60

คิดรอบด้าน 26 ก.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 26 ก.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ   ดำเนินรายการโดย กุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 26 ก.ค. 60

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 25 ก.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 25 ก.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 25 ก.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ   ดำเนินรายการโดย กุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 25 ก.ค. 60

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 24 ก.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 24 ก.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 24 ก.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ   ดำเนินรายการโดย กุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 24 ก.ค. 60

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 23 ก.ค. 60


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 21.30 -22.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ บูรณะถาวร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ประเด็น "การเมืองตุรกีในปัจจุบัน ตอนที่ 2"

สนทนาต่อจากเมื่อวานเกี่ยวกับประเทศตุรกีในอดีตจนกระทั่งเหตุการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 22 ก.ค. 60


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 21.30 -22.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ บูรณะถาวร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ประเด็น "การเมืองตุรกีในปัจจุบัน ตอนที่ 1"

หลังจาก 1 ปีผ่านมานับจาก 15 ก.ค. 59 ประเทศตุรกีเกิดการรัฐประหารโดยทหารกลุ่มหนึ่ง  แต่ทหารกลุ่มนี้ถูกต่อต้านโดยประชาชนชาวตุรกีทำให้การทำรัฐประหารครั้งนี้ล้มเหลว   วันนี้หมอหวายจะมาสนทนาถึงการเมืองตุรกีในปัจจุบันเป็นอย่างไรหลังจากผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 21 ก.ค. 60

คิดรอบด้าน 21 ก.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 21 ก.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ   ดำเนินรายการโดย กุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 21 ก.ค. 60

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 20 ก.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 20 ก.ค. 60

คิดรอบด้าน 20 ก.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 20 ก.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ   ดำเนินรายการโดย กุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 20 ก.ค. 60

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 19 ก.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 19 ก.ค. 60

คิดรอบด้าน 19 ก.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 19 ก.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ   ดำเนินรายการโดย กุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 19 ก.ค. 60

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 18 ก.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 18 ก.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 18 ก.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ   สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 18 ก.ค. 60

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 17 ก.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 17 ก.ค. 60