วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 30 มิ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 30 มิ.ย. 60

คิดรอบด้าน 30 มิ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 30 มิ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 30 มิ.ย. 60

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 29 มิ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 29 มิ.ย. 60

คิดรอบด้าน 29 มิ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 29 มิ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 29 มิ.ย. 60

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 28 มิ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 28 มิ.ย. 60

คิดรอบด้าน 28 มิ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 28 มิ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 28 มิ.ย. 60

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 27 มิ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 27 มิ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 27 มิ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 27 มิ.ย. 60

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 26 มิ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 26 มิ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 26 มิ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 26 มิ.ย. 60

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 25 มิ.ย. 60

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 24 มิ.ย. 60

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 23 มิ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 23 มิ.ย. 60

คิดรอบด้าน 23 มิ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 23 มิ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 23 มิ.ย. 60

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 22 มิ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 22 มิ.ย. 60

คิดรอบด้าน 22 มิ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 22 มิ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 22 มิ.ย. 60

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 21 มิ.ย. 60

คิดรอบด้าน 21 มิ.ย. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 21 มิ.ย. 60

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 20 มิ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 20 มิ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 20 มิ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 20 มิ.ย. 60

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 19 มิ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 19 มิ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 19 มิ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 19 มิ.ย. 60

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 18 มิ.ย. 60

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 17 มิ.ย. 60

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 16 มิ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 16 มิ.ย. 60

คิดรอบด้าน 16 มิ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 16 มิ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 16 มิ.ย. 60

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 15 มิ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 15 มิ.ย. 60

คิดรอบด้าน 15 มิ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 15 มิ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 15 มิ.ย. 60

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 14 มิ.ย. 60

คิดรอบด้าน 14 มิ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 14 มิ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 14 มิ.ย. 60

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 13 มิ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 13 มิ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 13 มิ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 13 มิ.ย. 60

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 12 มิ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 12 มิ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 12 มิ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 12 มิ.ย. 60

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 11 มิ.ย. 60

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 10 มิ.ย. 60

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 9 มิ.ย. 60

คิดรอบด้าน 9 มิ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 9 มิ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 9 มิ.ย. 60

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 8 มิ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 8 มิ.ย. 60

คิดรอบด้าน 8 มิ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 8 มิ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 8 มิ.ย. 60