วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 31 พ.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 31 พ.ค. 60

คิดรอบด้าน 31 พ.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 31 พ.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 31 พ.ค. 60

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 30 พ.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 30 พ.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจัอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560  ประเด็น "คำถาม 4 ข้อ สะท้อนความคิดและเป้าหมายของนายกฯ"

เทปนี้อ.ธิดาได้มาสนทนากับท่านผู้ชมถึงคำถาม 4 ข้อของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าวิเคราะห์วิจารณ์ในประเด็นดังกล่าว  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการ

เดินหน้าต่อไป 30 พ.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 30 พ.ค. 60

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 29 พ.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560  ประเด็น "3 ปีคสช. มีผลต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวมอย่างไร? (ด้านสังคม)"

เทปนี้สนทนาต่อในประเด็นครบรอบ 3 ปีที่คสช.ได้เข้ามาบริหารราชการมีผลต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวมอย่างไร  ซึ่งวันนี้อ.ธิดาจะได้กล่าวถึงด้านสังคม  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

สไลด์ประกอบในรายการ


เดินหน้าต่อไป 29 พ.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 29 พ.ค. 60

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 26 พ.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 26 พ.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560  ประเด็น "3 ปีคสช. มีผลต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวมอย่างไร? ตอนที่ 2"

วันนี้สนทนาในประเด็นข้างต้นโดยเฉพาะเรื่องทางการเมืองและเศรษฐกิจเพิ่มเติมต่อจากเมื่อวาน  และในเบรคที่ 2 อ.ธิดาได้กล่าวถึงสาเหตุที่ต่างประเทศไม่มาลงทุนในประเทศไทย  ติดตามรับชมรายละเอียดในรายการได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

สไลด์ประกอบในรายการ
คิดรอบด้าน 26 พ.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 26 พ.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 26 พ.ค. 60

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 25 พ.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 25 พ.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560  ประเด็น "3 ปีคสช. มีผลต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวมอย่างไร?"

เทปนี้อ.ธิดาได้นำเสนอความคิดเห็นในภาพรวมต่อประเทศชาติและประชาชนกรณีครบรอบ 3 ปีของคสช.ทั้งในทางการเมือง, เศรษฐกิจ และสังคม  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการคิดรอบด้าน 25 พ.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 25 พ.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 25 พ.ค. 60

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 24 พ.ค. 60

คิดรอบด้าน 24 พ.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 24 พ.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 24 พ.ค. 60

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 23 พ.ค. 60

เหตุผลจริงในการทำรัฐประหาร


เหตุผลจริงในการทำรัฐประหาร

  • การทำรัฐประหารปี 2549 ยังไม่อาจกำจัดพรรคการเมืองของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้หมด  ซ้ำยังสามารถเข้าสู่การเลือกตั้งได้รับชัยชนะจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ  และมีโอกาสสืบทอดอำนาจทางการเมืองต่อไป
  • รัฐธรรมนูญ 2550 องค์กรอิสระ ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ยังไม่สามารถจัดการโดยการใช้กฎหมายและรัฐธรรมนูญเพื่อล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้  แม้ว่าจะมีการยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนก็ตาม  ในที่สุดพรรคนี้ก็จะชนะเลือกตั้งและได้เป็นรัฐบาลอีกภายใต้รัฐธรรมนูญ 2550
  • การเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยได้สร้างคะแนนนิยมในหมู่ประชาชนรากหญ้า, เกษตรกร, คนจนในชนบท-ในเมือง  ยิ่งได้เป็นรัฐบาลนานต่อไปจะยิ่งได้ชัยชนะในการเลือกตั้งมากขึ้นเรื่อย ๆ  จนอาจเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเสียงข้างมากที่เหลือพื้นที่ให้ฝ่ายค้านน้อยลงไปเรื่อย ๆ
  • การกดดันจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมด้วยกัน  ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นนำอนุรักษ์นิยม, พรรคการเมืองอนุรักษ์นิยม, กลุ่มองค์กรประชาชนฝ่ายขวาจัด เช่น พธม., กปปส.  กลุ่มคนเหล่านี้สูญเสียอำนาจและผลประโยชน์จากการได้อำนาจของพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาธิปัตย์ที่พ่ายแพ้อย่างหนัก ไม่เห็นอนาคต  กลุ่มคนเหล่านี้ต้องการให้เกิดรัฐประหารเพื่อโค่นล้มทำลายขุดรากถอนโคนอำนาจพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งถล่มทลายจากปี 2544 เป็นต้นมา
  • อำนาจและผลประโยชน์ของแม่ทัพนายกองที่อยู่ในระบบอุปถัมภ์ต้องไปขึ้นต่อพรรคการเมืองและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  ทำให้ระบบอุปถัมภ์และการเติบโตในกองทัพสั่นคลอนไม่แน่นอน  ขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมืองและมีแต่จะลดทอนอำนาจผลประโยชน์แม่ทัพนายกองลงไป
และสุดท้าย  เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในการกำจัดคือ  พรรคการเมืองทุน (สามานย์) ของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ต้องถูกทำลายให้หมดอำนาจโดยสิ้นเชิง  ในอดีตคือ 
     1) คณะราษฎร      2) พคท.


เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 23 พ.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560  ประเด็น "เหตุผลจริงในการทำรัฐประหาร"

เรื่องราวที่อ.ธิดาได้สนทนากับท่านผู้ชมเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อวาน โดยในวันนี้หลังจากได้วิเคราะห์แล้วอ.ธิดาได้ข้อสรุปถึงเหตุผลจริงในการทำรัฐประหารครั้งล่าสุด  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นเดินหน้าต่อไป 23 พ.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 23 พ.ค. 60

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 22 พ.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 22 พ.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560  ประเด็น "โต้ 10 เหตุผลในการทำรัฐประหารของ คสช."

เทปนี้สนทนาถึงที่มาที่ไปของการทำรัฐประหารของ คสช. เมื่อ 22 พ.ค. 57 และในวันนี้ได้ครบ 3 ปีแล้ว  วันนี้อ.ธิดาได้กล่าวโต้ 10 เหตุผลในการทำรับประหารของคสช.และได้แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง  ติดตามรับชมรายการได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการFacebook Live ก่อนเข้ารายการเหลียวหลังฯ 22 พ.ค. 60

Facebook Live 22 พ.ค. 60
ก่อนเข้ารายการ “เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย”
ประเด็น : โต้ 10 ประเด็นเหตุผลในการทำรัฐประหารของคสช.

เราจำเป็นต้องพูดถึงวันนี้เพราะเป็นเวลา 3 ปีมาแล้วของการเกิดเหตุการณ์ทำรัฐประหาร  ซึ่งแน่นอนมันไม่น่าเป็นไปได้เลยที่ว่าเป็นรัฐประหารในยุคใหม่ที่ใช้เวลายาวที่สุด  แต่ว่าเวลาเรากลับไปดูปรากฎว่าฝ่าย Manager Online เขียนเอาไว้ก่อนเลยว่าเที่ยวนี้ทำรัฐประหารต้องอยู่อย่างต่ำ 5 ปี

เราจะเห็นว่าการทำรัฐประหารเที่ยวนี้เขาได้ประกาศออกมาชัดเจนว่าเป็นความต่อเนื่องของการทำรัฐประหารครั้งที่แล้ว  เหตุผลเพราะว่ามันยังแก้ปัญหาไม่ได้  นั่นก็คือทำอย่างไรที่จะไม่ให้การทำรัฐประหารครั้งนี้เสียของ  ดังนั้นจึงมีการวางแผนเอาไว้โดยที่ผลึกความคิดหลักการของแนวคิดอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมมันยังดำรงอยู่  แล้วอะไรที่ทำรัฐประหารไปรอบที่แล้วแล้วเสียของ 

เสียของ” คืออะไร  นั่นก็คือพรรคการเมืองภายใต้การนำของดร.ทักษิณ ชินวัตรยังกลับมา  ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นรูปธรรมของการตอบโจทย์ของคำว่า “เสียของ” ถ้ากลับไปดู Manager Online เขาบอกเลยว่าเที่ยวนี้ต้อง “ขุดรากถอนโคน” ของฝ่ายขบวนการของดร.ทักษิณ ชินวัตรให้หมด  เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นการที่มาในช่วงนี้มีการทวงทรัพย์สินอีกจำนวนหนึ่งหรือการกระทำต่อพรรค, ผู้นำในพรรค, อดีตรัฐมนตรี อะไรต่าง ๆ เหล่านี้  ทั้งหมดนี้คือ “กระบวนการขุดรากถอนโคน”

เพราะฉะนั้นเวลาอ้าง 10 เหตุผลในการทำรัฐประหารของคสช.ครั้งนี้ มีบางข้อได้สารภาพให้เห็นเลยว่ามีความขัดแย้งมา 9 ปี

ในรายการ “เหลียวหลังฯ” เราใช้คำว่าโต้ 10 เหตุผลของคสช.ในการทำรัฐประหาร” เราก็รู้ว่า 10 เหตุผลนี้เป็นการยกขึ้นมา 

แต่ว่าหลักจริง ๆ นั้นอยู่ตรงไหน? 
ถามว่ารากเหง้าความขัดแย้งอยู่ที่ไหน? 

เรารู้.....อย่างที่ชัดเจนว่ารูปธรรมก็คือว่าพรรคการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์กับอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมที่ทำท่าว่าจะครอบครองอำนาจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ยาวนั้นจะต้องขุดรากถอนโคน จะต้องไม่มีโอกาสได้ฟื้นมาอีก นั่นคือเป้าหมายที่ชัดเจน

เราจะเห็นว่าการเกิดม็อบไม่ว่าจะเป็นม็อบพันธมิตรฯ หรือม็อบกปปส.มีอิทธิพลสำคัญในการสร้างเหตุการณ์เพื่อทำให้เกิดความชอบธรรมในการทำรัฐประหาร  แล้วคณะรัฐประหารก็ได้เอาปัญหาหรือรูปธรรมของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการมีม็อบมีการชุมนุมสร้างความชอบธรรมแล้วมาอธิบายว่าขัดขวางการบริหารราชการ ขัดขวางเรื่องโน้นเรื่องนี้ ในที่สุดก็จำเป็นต้องออกมารักษาความสงบ แล้วก็ยังบอกว่าด้วยว่าจะได้ปฏิรูปประเทศ แปลว่าคุณทำตามที่กปปส.บอก

แล้วมาถึงตอนนี้เราก็ตั้งคำถามว่า...แล้วจะอยู่ต่อไหม?  
หรือทำเปรมโมเดลแบบที่คุณสุเทพนำเสนอหรือเปล่า?

แม้เรารู้ว่าเป็นการอ้าง  แต่ว่ามนุษย์มันต้องอยู่ด้วยหลักการและเหตุผล  ดังนั้นเราจะโต้เป็นข้อ ๆ ของ 10 ข้ออ้างนั้นว่าเป็นอย่างไร เช่น พูดถึงความขัดแย้ง แต่คุณไม่พูดถึงรากเหง้าความขัดแย้ง คุณไม่พูดถึงคู่ความขัดแย้ง คุณพูดแต่ว่ามันรุนแรง  แม้กระทั่งอ้างว่าฝ่ายชุมนุมมีกองกำลังอาวุธ 

วันนี้ที่เราคุยกันมันเป็นเรื่องหลักความคิด, แนวคิด และการอ้างเหตุผล เราก็โต้แย้งในประเด็นที่ว่าเหตุผลที่ยกมานั้นมันฟังไม่ขึ้น เช่น ทุจริตคอรัปชั่น, ม.112 คุณจะเอาเหตุผลเหล่านี้มาอ้างเป็นเหตุผลในการทำรัฐประหารได้หรือ?  แล้วรัฐบาลที่คุณมาล้มไปนั้น  เขาผิด ม.112 หรือเปล่า  ก็ไม่ใช่

ดังนั้น 10 เหตุผลที่ยกขึ้นมานั้นล้วนเกิดจากการกระทำและการก่อกวนของคณะที่แยกกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนให้ใช้กองทัพในการทำรัฐประหาร เป็นการแบ่งงานกันทำของฝ่ายอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยม 

วันนี้เราพูดถึงเหตุผล 
แล้วจากนั้นเราถึงจะพูดว่า....   

แล้ว 3 ปีคุณทำอะไรบ้าง? 
แม้กระทั่งที่คุณคิดเอาไว้บรรลุไหม? 
คุณแก้ความขัดแย้งได้หรือยัง? 
แล้วคุณคิดว่าคุณจะได้ของหรือคุณจะเสียของ 
หรือคุณยังหวั่นเกรงอยู่!!!

เดินหน้าตอ่ไป 22 พ.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 22 พ.ค. 60

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 21 พ.ค. 60

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 20 พ.ค. 60

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 19 พ.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 19 พ.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560  ประเด็น "จากพฤษภา'35 ถึง พฤษภา'53 ยุทธศาสตร์-ยุทธวิธีต่อผู้ชุมนุม"

สนทนาเหตุการณ์พฤษภา'35 ถึงพฤษภา'53 ต่อเนื่อง และในวันนี้เมื่อปี 53 เป็นวันที่ผู้ชุมนุมนปช.ถูกสลาย ดังนั้นวันนี้อ.ธิดาจะได้เจาะประเด็นยุทธศาสตร์-ยุทธวิธีต่อผู้ชุมนุม  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

คิดรอบด้าน 19 พ.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 19 พ.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 19 พ.ค. 60

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 18 พ.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 18 พ.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560  ประเด็น "จากพฤษภา'35 ถึง พฤษภา'53 สังคมไทยได้อะไรและเรียนรู้อะไร? ตอนที่ 3"

เทปนี้ อ.ธิดาจะได้กล่าวถึงห้วงเวลาเดินทางจากปี 35 มาสู่ปี 53 ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะเป็นการรำลึกถึงวีรชนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่มีลักษณะสืบทอดเจตนารมณ์ เก็บรับบทเรียนมองไปข้างหน้า  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

สไลด์เพิ่มเติมในรายการ


คิดรอบด้าน 18 พ.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 18 พ.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

Facebook Live ก่อนเข้ารายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" 17 พ.ค. 60

ส่วนหนึ่งใน Facebook Live ก่อนเข้ารายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย" เมื่อ 17 พ.ค. 60  

อ.ธิดา กล่าวไว้ว่า

สิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนท่านผู้ชมก็คือว่า 14 ตุลา’’’16 มันไม่ได้เกิดขึ้นลอย ๆ มันมีผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรเมื่อปี 2475  แน่นอนคณะราษฎรอาจจะหมดไป แต่ว่าคุณูปการหรือว่ามรดกของความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองให้เป็นระบอบประชาธิปไตยยังดำรงอยู่ตลอดแม้ว่าจะมีระยะเวลายาวนาน

ในปริมณฑลการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจากปี 16 มา 35 แล้วก็มาเป็นลำดับจนปัจจุบันมันอยู่ในบริบทของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย  เป็นความต่อเนื่องจาก 2475 นั่นเองและมีการยกระดับขึ้นโดยในปี 16 สิ่งที่ประสงค์จะได้คือรัฐธรรมนูญ  จาก 16 มาเราก็ได้ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ, ค่อนใบ, เสี้ยวใบ มาจนกระทั่งปี 31 เมื่อพล.อ.เปรมลงจากตำแหน่งโดยประชาชนไม่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้  เมื่อมีการทำรัฐประหารในปี 34 บริบทเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่เรียกร้องรัฐธรรมนูญอย่างเดียว  มีการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง สืบทอดอำนาจไม่ได้ ผู้แทนราษฎร ประธานสภาผู้แทนต้องเป็นประธานรัฐสภา มีรายละเอียดมากขึ้น เมื่อมีถึงปี 53 ก็เรียกร้องมากขึ้นอีกคือเราต้องการระบอบประชาธิปไตยแบบสากล  ผลพวงของปี 35 เราได้รัฐธรรมนูญปี 40 ซึ่งมีลักษณะก้าวหน้า 

การต่อสู้ของประชาชนไม่ได้สูญเปล่า  มีชีวิตของวีรชนที่ล้มตายแต่ว่าถ้าเรายังเป็นฝ่ายที่สนับสนุนการต่อสู้ของประชาชนผู้รักประชาธิปไตย  จำเป็นต้องให้การตายของวีรชนเหล่านี้ทำให้สังคมไทยได้ตระหนักและมีการปรับตัว  และที่แล้วมามีการยกระดับ  ไม่ได้ซ้ำรอยคงเดิม

และที่สำคัญการต่อสู้ในปี 53 ได้ส่งไม้การต่อสู้จากคนชั้นกลางลงมาสู่มวลชน  อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุด  แทนที่จะเป็นการต่อสู้ของคนชั้นสูง คนชั้นนำ หรือคนชั้นกลางต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ ต่อสู้เพื่อการเมือง เพื่อประชาธิปไตยแบบประเทศอื่น  แต่กลายเป็นมวลชนพื้นฐาน  แล้วแทนที่จะเป็นการต่อสู้เพื่อเศรษฐกิจเพื่อส่วนตัว  กลายเป็นต่อสู้เพื่อส่วนรวม เพื่อการเมือง  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศอื่นง่าย ๆ  แต่ในประเทศไทยนั้นคนจนมาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตย  และนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณและคุณภาพ

นอกจากนั้นข้อเรียกร้องเราเรียกร้องเพิ่มขึ้นไม่ได้แค่มีรัฐธรรมนูญหรือแค่มีระบอบประชาธิปไตย  แต่เป็นข้อเรียกร้องคือ "ประชาธิปไตยแบบสากล" ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบที่มีครึ่งหนึ่งคณาธิปไตย  แน่นอนดูเหมือนกับว่าเวลานี้มันไม่สำเร็จ  แต่สิ่งเหล่านี้มันแขวนอยู่ในใจของประชาชนตลอดไป.

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 18 พ.ค. 60

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 17 พ.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 17 พ.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560  ประเด็น "จากพฤษภา'35 ถึง พฤษภา'53 สังคมไทยได้อะไรและเรียนรู้อะไร? ตอนที่ 2"

เทปนี้เป็นการสนทนาต่อจากเมื่อวานนี้ ซึ่งอ.ธิดาได้สรุปการส่งทอดมรดกการต่อสู้ของประชาชนจาก 14 ตุลา'16 ถึงพฤษภา'35 อีกครั้งหนึ่ง และเบรคที่ 2ได้กล่าวถึงพฤษภา'53 ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการคิดรอบด้าน 17 พ.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 17 พ.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

จากพฤษภา'35 ถึงพฤษภา'53 สังคมไทยได้อะไร? และเรียนรู้อะไร?

Facebook Live อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ  16 พ.ค. 60
 ประเด็น : จากพฤษภา'35 ถึงพฤษภา'53 สังคมไทยได้อะไร? 
และเรียนรู้อะไร?อ.ธิดาได้กล่าวใน Facebook Live ก่อนเข้ารายการ "เหลียวหลังฯ" ว่า

จุดมุ่งหมายที่พูดประเด็นนี้ก็คือ  ให้ทุกฝ่ายทั้งสังคมไทยได้เรียนรู้และยอมรับความจริง

ทำอย่างไรเราจะไม่มีการสูญเสีย!
ทำอย่างไรที่จะหารากเหง้าปัญหา!
ทำอย่างไรไม่ให้มันผิดซ้ำ!
ทำอย่างไรไม่ให้มีคนตายกลางถนน แล้วเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้!

สังคมจะอยู่ได้และดำเนินไปได้  คือคุณต้องยอมรับความจริง  แล้วเรียนรู้กับมันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น  แม้คุณจะไม่ชอบแต่คุณจะให้มันหายไปเฉย ๆ ไม่ได้  ถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นซ้ำอีก  คุณก็ต้องศึกษาว่าทำอย่างไรไม่ให้มันเกิด

คนเราถ้าหากว่ามีความผิดพลาดแบบเดิม  เท่ากับว่าเราไม่ได้พัฒนาอะไรเลย!อ.ธิดาได้สรุปเอาไว้ว่า  “การต่อสู้ของประชาชนในเหตุการณ์พฤษภา’35 เป็นมรดกตกทอดที่ประชาชนรับต่อมาจากเหตุการณ์ 14 ตุลา’16 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประชาชนลุกขึ้นต่อสู้โดยมีขบวนการนักศึกษาเป็นกองหน้า เป็นผู้นำขบวน  แต่ถูกทำลายด้วยความหวาดกลัวคอมมิวนิสต์และถูกทำให้แยกสลายเพราะมองว่าปัญญาชนเป็นฝ่ายซ้ายเป็นพวกคอมมิวนิสต์”

ถามว่ามรดกอันนี้หายไปไหม?  ไม่หาย....เพราะองค์ประกอบของประชาชนที่ลุกขึ้นมาในพฤษภา’35 นั้นมีคนจนเมือง, คนชั้นกลาง โดยเฉพาะคนที่เคยต่อสู้ใน 14 ตุลา’16 เป็นจำนวนมาก และที่สำคัญคือชนชั้นนำไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพรรคการเมือง กลุ่มธุรกิจ ซึ่งสังคมโลกาภิวัตน์ได้สร้างนายทุนนักธุรกิจขึ้นมา  แล้วเขาพังพินาศด้วยการทำรัฐประหาร องค์ประกอบเหล่านี้ทำให้พัฒนาการของการต่อสู้เปลี่ยนไปจากเดิมที่เอานักศึกษามาเป็นตัวหลัก  ก็กลายเป็นประชาชนทั้งคนจนเมือง คนชั้นกลาง แต่ที่สำคัญด้านหลักกลับเป็นนายทุน

สุดท้ายจบลงด้วยชัยชนะชั่วคราว  ผลที่ได้คือได้รัฐธรรมนูญ 40 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้า  ได้มีการแก้ไขกรณีนายกรัฐมนตรีไม่สามารถมาจากคนกลางคนนอกได้ ประธานรัฐสภาต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎร นี่เป็นจุดสำคัญของการต่อสู้เรียกร้อง  แปลว่ายกระดับจาก 14 ตุลา’16 ดังนั้นพฤษภา’35 จึงเป็นแม่บทของการต่อสู้ของประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  แต่ว่ายังไม่สามารถนำพาให้ประเทศนี้ไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง  ยังไม่ถึงจุดหมาย  ดังนั้นมรดกนี้จึงยังสืบทอดอยู่และจึงเป็นภารกิจมรดกที่ประชาชนต้องสืบทอดต่อไปแม้เวลาจะยาวนาน

สุดท้าย อ.ธิดา อยากจะบอกว่า

“มันเป็นความจริงนะ  เจ็บปวดก็ต้องเจ็บปวด
และจะต้องเรียนรู้กับมัน
ทหารหรือกองทัพก็ต้องเรียนรู้!
ประชาชนก็ต้องเรียนรู้!
ไม่ใช่ทำเป็นลืม ๆ 
ไม่ใช่ทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในประเทศนี้!
ถ้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าเราจะเป็นมนุษย์ที่ไม่พัฒนา
ไม่ว่าเราจะอยู่ในเครื่องแบบหรือนอกเครื่องแบบก็ตาม”
ทิศทางประชาธิปไตยไทย 17 พ.ค. 60

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 16 พ.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 16 พ.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560  ประเด็น "จากพฤษภา'35 ถึง พฤษภา'53 สังคมไทยได้อะไรและเรียนรู้อะไร?"

เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งการรำลึกเหตุการณ์ทางการเมืองหลายเหตุการณ์ ในห้วงเวลานี้เรามีเหตุการณ์ใหญ่ 2 เหตุการณ์นั่นคือพฤษภา'35 มาจนถึงปี 53 เหตุการณ์นี้ผ่านมา 25 ปีแล้ว แต่เราไม่ควรเพียงมาทำบุญหรือจุดเทียนรำลึก สิ่งที่เราควรทำก็คือทำความเข้าใจถึงปัญหาเหตุผลที่ต้องมีการต่อสู้และลงท้ายเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการ

เดินหน้าต่อไป 16 พ.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ความในใจของ อ.ธิดา ต่อปัญหาการศึกษาไทย

วันก่อนเราพูดถึงเรื่องปรากฎการณ์ของเนติวิทย์  ทำไมเนติวิทย์ถึงได้รับเลือกมาเป็นประธานสภานิสิตจุฬาฯ 

เราพบว่านิสิตจุฬานั้นต้องการการเปลี่ยนแปลงและต้องการผู้นำที่มานำพาเพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้  เพราะว่าที่แล้วมาไม่ว่าจะมีมติใด ๆ ก็ตามถ้าถูกขัดโดยผู้ใหญ่ทางสายแนวคิดอนุรักษ์นิยมปิดปาก  เรื่องนั้นก็จบ  ซึ่งพวกเขาก็คิดกันว่าไม่ถูก


หมายความว่าในส่วนของนิสิตจุฬานั้น  แนวคิดเสรีนิยมปรากฎและเป็นหลักเป็นฐาน

เมื่อหันมาดูอาจารย์มหาวิทยาลัย ยกตัวอย่างเช่นกรณีของ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีธรรมศาสตร์ หรือแม้กระทั่งกรณีที่มีการต้มตุ๋น 500 กว่าล้านโดยอาจารย์หนึ่งคนต้มตุ๋มอาจารย์มหาวิทยาลัยจุฬาฯ 78 คน ถามว่ากรณีสองกรณีนี้มันแสดงให้เห็นว่าอะไร  ก็แสดงให้เห็นว่าคณาจารย์ยังง่วนอยู่กับเรื่องราวของผลประโยชน์ส่วนตน  แน่นอนผู้ต้มตุ๋มเป็นเรื่องที่มีปัญหาอยู่แล้ว  แต่ผู้ที่ถูกต้มตุ๋มก็แปลว่าสาระ-วิธีคิดยังอยู่ที่ผลประโยชน์ส่วนตัวจนกระทั่งลืมคิดถึงความเป็นได้ ความสมเหตุสมผล  จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง  อันนี้เป็นปรากฎการณ์

เพราะฉะนั้นความล้มเหลวเมื่อมีการเทียบกับระหว่างประเทศมันสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย  ทั้งภารกิจของมหาวิทยาลัย  คุณผลิตบัณฑิต คุณมีความรู้แค่ไหน  มีความรับผิดชอบในฐานะเป็นครูบาอาจารย์แค่ไหน และคุณมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยหรือเปล่า สอนกันหรือเปล่าว่าต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วย  ไม่ใช่สักแต่ว่ากินเงินเดือน มาทำงาน มีวันหยุด แล้วก็มีรายได้  ก็สอนไป  ไม่ได้คำนึงเลยว่ามีความรู้เพียงพอ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีความคิดที่ถูกต้อง ยอมรับการเมืองที่ถือว่าประชาชนเป็นนาย!!! หรือประชาชนเป็นบ่าว!!!

เพราะฉะนั้นการต่อสู้ระหว่างแนวคิด 2 แนวคิด ส่วนตัว-ส่วนรวม, แนวคิดอนุรักษ์นิยม-เสรีนิยม, แนวคิดที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงหรือคงไว้ระบอบประเพณีมันเป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ในมหาวิทยาลัย  และบอกได้เลยว่ามหาวิทยาลัยกับอาจารย์ของเรานั้นล้มเหลว  ส่วนตัวมาก่อนส่วนรวม  อันนี้ก็ยังไม่ว่านะถ้ามีความรู้ความสามารถ  แต่ความรู้ความสามารถเมื่อเทียบกับที่อื่นมันแย่กว่าเยอะ  เพราะคุณเอาแต่วิจัยว่าคุณจะได้ ผศ. รศ. ศจ. ลอกกันไปลอกกันมา ความรับผิดชอบอยู่ที่ไหน?
ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าในเมื่อแม่พิมพ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ เป็นอย่างนี้แล้วมันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบไหน 

เพราะฉะนั้นชะตากรรมของประเทศไทยนอกจากเป็นปัญหาการศึกษาพื้นฐานที่มีปัญหามากอยู่แล้ว  การศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งจะไปต่อยอดการแข่งขันในเวทีโลกก็มีปัญหาแน่นอน

ความจริงแล้วปัญหาการศึกษาประเทศไทยนั้นมีมากกว่านี้มาก  เพราะว่าความคิดจารีตนิยมและความคิดที่เอาคณะของตัวเอง  และความคิดที่เห็นประชาชนเป็นบ่าวแล้วตัวเองเป็นนายมันครอบงำสังคมไทยมานานจนกระทั่งมันไม่สามารถที่จะมียืนที่เชิดหน้าชูตาในเวทีโลกได้ 

นี่เป็นความรู้สึกในใจของอาจารย์ธิดา!