วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 30 เม.ย. 60

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 29 เม.ย. 60

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 28 เม.ย. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 28 เมษายน  2560  ประเด็น "ยุทธศาสตร์ชาติของ คสช."

หลังจากสนทนาถึงยุทธศาสตร์ชาติในอดีต มีหรือไม่มี?  เทปนี้เป็นการสนทนาในรายละเอียดบางส่วนของยุทธศาสตร์ชาติของ คสช. โดยเริ่มด้วยพ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

คิดรอบด้าน 28 เม.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 28 เม.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 28 เม.ย. 60

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 27 เม.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 27 เม.ย. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน  2560  ประเด็น "จริงหรือไม่ที่ประเทศไทยไม่เคยมียุทธศาสตร์ชาติ? ตอนที่ 2"

สนทนาต่อจากเมื่อวานซึ่งอ.ธิดาให้ความหมายของยุทธศาสตร์ว่าคือแผนใหญ่ในการพิชิตความสำเร็จ และได้พาท่านผู้ชมเหลียวหลังกลับไปที่ยุทธศาสตร์ในอดีตนับแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เป็นต้นมา  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

คิดรอบด้าน 27 เม.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 27 เม.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 27 เม.ย. 60

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 26 เม.ย. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 26 เมษายน  2560  ประเด็น "จริงหรือไม่ที่ประเทศไทยไม่เคยมียุทธศาสตร์ชาติ?"

จากคำให้สัมภาษณ์ของนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งอ้างว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อน  วันนี้อ.ธิดาได้แสดงทัศนะต่อประเด็นดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจก่อนที่จะลงรายละเอียดใน พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป  ติดตามรับชมรายการได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการคิดรอบด้าน 26 เม.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 26 เม.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 26 เมษายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 26 เม.ย. 60

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 25 เม.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 25 เม.ย. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 25 เมษายน  2560  ประเด็น "อนาคตพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 2560 ตอนที่ 2"

เมื่อวานอ.ธิดาได้ตั้งข้อสังเกตต่อประเด็นการเก็บค่าสมาชิกพรรคการเมือง 100 บาท วันนี้ได้ขยายความต่ออย่างชัดเจนในประเด็นดังกล่าว รวมทั้งบทสรุปอนาคตพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 60 ในทัศนะของ อ.ธิดา ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการเดินหน้าต่อไป 25 เม.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 25 เม.ย. 60

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 24 เม.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 24 เม.ย. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 24 เมษายน  2560  ประเด็น "อนาคตพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 2560"

วันนี้อ.ธิดาได้สนทนากับท่านผู้ชมถึงอนาคตพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 2560 และกฎหมายลูก  ที่สำคัญอ.ธิดาได้ตั้งข้อสังเกตต่อประเด็นการเก็บเงินค่าสมาชิกพรรคการเมือง 100 บาทด้วย  ติดตามรายละเอียดในรายการได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการ เดินหน้าต่อไป 24 เม.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตย 24 เม.ย. 60

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 23 เม.ย. 60

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 22 เม.ย. 60

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 21 เม.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 21 เม.ย. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 21 เมษายน  2560  ประเด็น "จากหมุดคณะราษฎรถึงการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง ตอน 2"

เทปนี้เป็นการสนทนาต่อจากเมื่อวาน  จากปรากฎการณ์หมุดหาย เกิดหมุดใหม่ ทำให้เกิดวิวาทะในสังคมโดยมีการแบ่งเป็นฝ่ายที่ต้องการทวงคืนหมุดและฝ่ายที่ไม่เห็นความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของหมุดดังกล่าว  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

คิดรอบด้าน 21 เม.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 21 เม.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 21 เม.ย. 60

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 20 เม.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 20 เม.ย. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน  2560  ประเด็น "จากหมุดคณะราษฎรถึงการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง"

เทปนี้สนทนาถึงประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองใน พ.ศ. 2475 ซึ่งขณะนี้มีการตีความ "หมุดคณะราษฎร" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นหลายมุมมองที่แตกต่างกัน  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการ

คิดรอบด้าน 20 เม.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 20 เม.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 20 เม.ย. 60

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 19 เม.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 19 เม.ย. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 19 เมษายน  2560  ประเด็น "ปฏิกิริยาของสังคมเมื่อหมุดหาย!!!"

เทปนี้ยังคงสนทนาในกรณี "หมุดคณะราษฎร" ที่หายไป  โดยวันนี้อ.ธิดาได้มาสนทนากับท่านผู้ชมถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสังคมต่อปรากฎการณ์ดังกล่าว  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการคิดรอบด้าน 19 เม.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 19 เม.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 19 เมษายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 19 เม.ย. 60

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 18 เม.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 18 เม.ย. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 18 เมษายน  2560  ประเด็น "ปรากฎการณ์หมุดหาย  ทำไมต้องหาย?"

เพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจ  เทปนี้อ.ธิดาได้มาเล่าเรื่องราวทั้งปัจจุบันและในอดีตว่ามีความสำคัญอย่างไร?  เหตุใดจึงส่งผลสะเทือนมาก?  และการหายของหมุดคณะราษฎรนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหรือเปล่า?  ติดตามรายละเอียดในรายการได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการ

เดินหน้าต่อไป 18 เม.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 18 เม.ย. 60

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 17 เม.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 17 เม.ย. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 17 เมษายน  2560  ประเด็น "โฉมหน้ารัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญ'60"

หลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 เรียบร้อยแล้ว  วันนี้ อ.ธิดาได้แสดงทัศนะต่อท่านผู้ชมถึงระยะเวลาในกระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง, การจัดตั้งรัฐบาล  และหน้าตาของรัฐบาลจะเป็นอย่างไร  ที่สำคัญคือสิ่งที่นักการเมืองและพรรคการเมืองควรพิจารณา  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 17 เม.ย. 60

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 16 เม.ย. 60

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 15 เม.ย. 60

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560

คิดรอบด้าน 14 เม.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 14 เม.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560

คิดรอบด้าน 13 เม.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 13 เม.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 12 เม.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 12 เม.ย. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 12 เมษายน  2560  ประเด็น "ประเทศไทยหลังประกาศใช้ รธน.60 ตอนที่ 2"

เทปนี้สนทนาต่อจากเมื่อวานซึ่ง อ.ธิดา ได้ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 60 แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง  วันนี้อ.ธิดาได้นำข้อมูลจากคอลัมน์ในประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (9 เม.ย.) กล่าวถึงรัฐธรรมนูญ 2 รัชสมัยฯ จากนั้นเป็นการทบทวนโรดแมปเลือกตั้งปี'61 โดยกราฟฟิกโพสต์ทูเดย์  ติดตามรายละเอียดในรายการได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการ

คิดรอบด้าน 12 เม.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 12 เม.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 12 เมษายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 12 เม.ย. 60

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 11 เม.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 11 เม.ย. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 11 เมษายน  2560  ประเด็น "ประเทศไทยหลังใช้ รธน.60"

เนื่องจากได้มีประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 60 เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ที่ผ่านมา  เทปนี้เป็นการทำความเข้าใจว่าประเทศไทยหลังจากประกาศใช้ รธน.60 จะเป็นอย่างไรบ้าง?  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการเดินหน้าต่อไป 11 เม.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 11 เม.ย. 60

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 10 เม.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 10 เม.ย. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 10 เมษายน  2560  ประเด็น "รำลึกเดือนเมษา ย้อนร้อยประวัติศาสตร์ไทย"

เทปนี้เป็นการย้อนรำลึกเหตุการณ์ในเดือนเมษายน  ซึ่งเมื่อ อ.ธิดา ทบทวนดูแล้วจะพบว่ามีเรื่องสำคัญ, เรื่องยิ่งใหญ่ รวมทั้งโศกนาฎกรรมและการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเมืองในประวัติศาสตร์ไทย  ติดตามรายละเอียดในรายการได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

เดินหน้าต่อไป 10 เม.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 10 เม.ย. 60

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 9 เม.ย. 60

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 8 เม.ย. 60

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 7 เม.ย. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 7 เมษายน  2560  ประเด็น "เรื่องใหม่ในรัฐธรรมนูญ 2560"

เรื่องราวในวันที่ 6 เม.ย. 60 ถือเป็นส่วนหนึ่งในวันประวัติศาสตร์ในฐานะที่เราได้รัฐธรรมนูญใหม่สมบูรณ์ตามขั้นตอน  วันนี้ อ.ธิดาได้มาสนทนากับท่านผู้ชมถึงเรื่องใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ว่ามีอะไรที่น่าสนใจและแตกต่างจากเดิมอย่างไร  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการ


คิดรอบด้าน 7 เม.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 7 เม.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 7 เม.ย. 60

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 6 เม.ย. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน  2560  ประเด็น "ปมบรรษัทน้ำมันในร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม ตอนที่ 3"

สนทนาต่อเนื่องจากเมื่อวานซึ่งได้ทำความเข้าใจของกลุ่มคนที่แสดงความคิดเห็นต่อพ.ร.บ.ปิโตรเลียม  เทปนี้อ.ธิดาได้นำเสนอมุมมองของกลุ่มคนต่อปัญหาประเด็นดังกล่าว  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

คิดรอบด้าน 6 เม.ย. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 6 เม.ย. 60

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 5 เม.ย. 60

คิดรอบด้าน 5 เม.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 5 เม.ย. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 5 เมษายน  2560  ประเด็น "ปมบรรษัทน้ำมันในร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม ตอนที่ 2"

สนทนาต่อจากเมื่อวาน  โดยวันนี้อ.ธิดาได้แสดงความคิดเห็นต่อกลุ่มการเมืองที่สนับสนุนคสช.ในประเด็นพลังงานซึ่งแบ่งตัวละครได้เป็น 4 กลุ่ม  รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการเดินหน้าต่อไป 5 เม.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 5 เมษายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 5 เม.ย. 60

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 4 เม.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 4 เม.ย. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 4 เมษายน  2560  ประเด็น "ปมบรรษัทน้ำมันในร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม"

เมื่อพูดถึง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม นั้นเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตและมีปัญหาไปถึงอนาคตเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานและการเมืองด้วย  ติดตามรายละเอียดในรายการได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 4 เม.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 4 เม.ย. 60

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 3 เม.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 3 เม.ย. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 3 เมษายน  2560  ประเด็น "1 เมษา วันข้าราชการไทย"

เนื่องจากวันที่ 1 เมษายนเป็นวันข้าราชการพลเรือน  ซึ่ง อ.ธิดา หมายความถึงข้าราชการไทยทั้งหมดมีความสำคัญที่สุดในขณะนี้เพราะว่าเรากำลังจะสร้างประเทศให้เป็นรัฐข้าราชการ วันนี้จึงเป็นการแสดงทัศนะต่อข้าราชการพลเรือนไทยในมุมมองของ อ.ธิดา  ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 3 เม.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ืิทิศทางประชาธิปไตยไทย 3 เม.ย. 60

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 2 เม.ย. 60