วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 31 มี.ค. 60

คิดรอบด้าน 31 มี.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 31 มี.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 31 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560  ประเด็น "สื่อไทยภายใต้ยุค คสช."

เทปนี้เป็นการสนทนาในประเด็นสื่อมวลชนไทย  ซึ่งช่วงนี้มีประเด็นเรื่องดังกล่าวได้รับความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก  บีบีซีไทยจึงมีการรวบรวมข้อมูลและ อ.ธิดา ได้นำข้อมูลส่วนหนึ่งมาสนทนากับท่านผู้ชม  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

สไลด์ประกอบในรายการ
ทิศทางประชาธิปไตยไทย 31 มี.ค. 60

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 30 มี.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 30 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560  ประเด็น "เรื่องของครูและการศึกษาไทย"

ประเด็นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาและยุทธศาสตร์ชาติด้วย  ฟังทัศนะของ อ.ธิดา ต่อประเด็นดังกล่าว มีส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างไรได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการคิดรอบด้าน 30 มี.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 30 มี.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 30 มี.ค. 60

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 29 มี.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 29 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560  ประเด็น "นปช.ตอบคำถามข้อ 11: วิธีแก้ปัญหาเพื่อความสันติสุขและยั่งยืน?"

วันนี้สนทนาต่อจากเมื่อวานนี้เพื่อทำความเข้าใจในตอนท้ายสุดของเอกสารข้อเสนอแนะเรื่องการปรองดอง ในการตอบคำถามข้อ 11 ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

คิดรอบด้าน 29 มี.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 29 มี.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 29 มี.ค. 60

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 28 มี.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 28 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560  ประเด็น "นปช.ตอบคำถามข้อ 11: มองปัญหาของประเทศอย่างไร?"

สำหรับคำถามข้อ 11 : มองปัญหาอย่างไร วิธีการแก้ปัญหาเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืน ซึ่งคำถามนี้มีความสำคัญมาก  อ.ธิดาได้นำเสนอในมุมมองของนปช.และวิธีการแก้ปัญหาเพื่อสันติสุขและยั่งยืน 7 ข้อ  ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการ

เดินหน้าต่อไป 28 มี.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 28 มี.ค. 60

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 27 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560  ประเด็น "ความเห็นต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี"

ในเบรคแรก อ.ธิดา ได้เล่าบรรยากาศการร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง  ต่อมาเข้าสู่ประเด็นความเห็นของนปช.ต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 27 มี.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 27 มี.ค. 60

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 26 มี.ค. 60

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 25 มี.ค. 60

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 24 มี.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 24 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560  ประเด็น "ข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ"

สนทนาต่อถึงข้อเสนอแนะเรื่องการปรองดองของนปช.  โดยในเทปนี้กล่าวถึงการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ  รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

คิดรอบด้าน 24 มี.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 24 มี.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 24 มี.ค. 60

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 23 มี.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 23 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560  ประเด็น "ข้อเสนอเรื่องปรองดองด้านต่างประเทศ-การทุจริต-การปฏิรูปประเทศ"

สนทนาต่อในเรื่องข้อเสนอแนะเรื่องการปรองดองในด้านต่างประเทศ-การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นและการปฏิรูปประเทศ  ติดตามรับชมรายการได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการ

คิดรอบด้าน 23 มี.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 23 มี.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 23 มี.ค. 60

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 22 มี.ค. 60

คิดรอบด้าน 22 มี.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 22 มี.ค. 60

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 21 มี.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 21 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560  ประเด็น "3 ระยะของคณะ คสช."

วันนี้ อ.ธิดา ได้มาวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบันเพื่อให้เข้าใจว่าจะเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรในมุมมองของ อ.ธิดาซึ่งได้มองคณะ คสช. เป็น 3 ระยะ  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการ เดินหน้าต่อไป 21 มี.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 21 มี.ค. 60

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 20 มี.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 20 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560  ประเด็น "3 สถานการณ์ที่ดูว่าไม่ใช่การปรองดอง"

เทปนี้อ.ธิดาได้มาสนทนากับท่านผู้ชมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งดูแล้วไม่ได้อยู่ในบรรยากาศการปรองดอง  โดยเฉพาะย้อนรอยภาษีหุ้นชิน  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 20 มี.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 20 มี.ค. 60

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 19 มี.ค. 60

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 18 มี.ค. 60

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 17 มี.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 17 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560  ประเด็น "ข้อเสนอ นปช. เรื่องความเหลื่อมล้ำ-ด้านสังคม-สื่อสารมวลชนและสิ่งแวดล้อม"

สนทนาต่อเนื่องในคำอธิบายเอกสารข้อเสนอแนะเรื่องการปรองดองในเรื่องความเหลื่อมล้ำ-ด้านสังคม-สื่อสารมวลชนและสิ่งแวดล้อม    ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

คิดรอบด้าน 17 มี.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 17 มี.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 17 มี.ค. 60

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 16 มี.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 16 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560  ประเด็น "ข้อเสนอ นปช. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม"

สนทนาต่อเนื่องในคำอธิบายเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเรื่องการปรองดองในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  โดยก่อนเข้าสู่เนื้อหา อ.ธิดาได้เล่าบรรยากาศการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีท่านปลัดกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับ  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

คิดรอบด้าน 16 มี.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 16 มี.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 16 มี.ค. 60

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 15 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560  ประเด็น "ข้อเสนอของ นปช. ต่อ คณะกรรมการ ป.ย.ป."

เทปนี้ อ.ธิดา ได้นำเสนอข้อเสนอแนะของ นปช. ซึ่งในวันนี้ นปช. ได้ไปแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะเรื่องการปรองดอง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยเทปนี้ได้กล่าวถึงย่อความเอกสารแสดงความคิดเห็นของนปช.และในประเด็นการตอบคำถาม ด้านการเมือง  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการ
คิดรอบด้าน 15 มี.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 15 มี.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 15 มี.ค. 60

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 14 มี.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 14 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560  ประเด็น "UN ถาม - คสช. ตอบ : สิทธิพลเมือง - การเมือง"

เทปนี้สนทนาต่อจากเมื่อวานนี้  เพื่อทำความเข้าใจต่อเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 13-14 มี.ค. ของที่ประชุม UN นี้เป็นอย่างไร  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 14 มี.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 14 มี.ค. 60

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 13 มี.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 13 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560  ประเด็น "ตรวจสอบการบังคับใช้ ICCPR ของประเทศไทย"

เนื่องจากวันที่ 13-14 มี.ค. นี้จะมีการประชุมของ UN ที่กรุงเจนีวา เพื่อทบทวนการบังคับใช้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หรือ ICCPR  ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นภาคีดังกล่าวด้วย  วันนี้ อ.ธิดา ได้มาสนทนาถึง 10 ข้อควรรู้ก่อนการประชุม (ข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน) และทำความรู้จักกับ ICCPR 

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 13 มี.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 13 มี.ค. 60

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 12 มี.ค. 60

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 11 มี.ค. 60

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 10 มี.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 10 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560  ประเด็น "ปฏิรูปการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าหรือล้มเหลว? ตอน 2"

เทปนี้สนทนาต่อจากเมื่อวานในประเด็นปฏิรูปการศึกษาซึ่งได้กล่าวถึงการแข่งขันในเวทีโลก  บทบาทที่สำคัญมากคือการศึกษา  เทปนี้ อ.ธิดานำสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านประชามติมาสนทนากับท่านผู้ชม  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

คิดรอบด้าน 10 มี.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 10 มี.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 10 มี.ค. 60

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

คิดรอบด้าน 9 มี.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 9 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560  ประเด็น "ปฏิรูปการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าหรือล้มเหลม?"

เทปนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในบรรยากาศของการปฏิรูปประเทศ  ปัญหาของการแก้ปัญหาประเทศเพื่อการปรองดองต่าง ๆ  และทุกฝ่ายก็มีความเห็นตรงกันว่าการปฏิรูปคนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง และทัศนะของ อ.ธิดา จะเป็นอย่างไร ติดตามรายละเอียดในรายการได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 9 มี.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 9 มี.ค. 60

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 8 มี.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 8 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560  ประเด็น "ทัศนะนายกฯ และที่ปรึกษา ป.ย.ป. ตอนที่ 2"

อ.ธิดาเริ่มรายการด้วยการกล่าวถึงวันสตรีสากล 8 มี.ค. ของทุกปี  พร้อมกันนี้ได้กล่าวถึงคุณจีรวัสส์  ปันยารชุน บุตรีของจอมพล ป.พิบูลสงครามกับท่านผู้หญิง ละเอียด พิบูลสงคราม ซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 มี.ค. ที่ผ่านมา  ในเบรคที่ 2 กล่าวต่อจากเมื่อวานถึงทัศนะนายกฯ และที่ปรึกษา ป.ย.ป.  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 8 มี.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

คิดรอบด้าน 8 มี.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 8 มี.ค. 60

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 7 มี.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 7 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560  ประเด็น "ทัศนะนายกฯ และที่ปรึกษา ป.ย.ป."

เทปนี้เป็นการแนะนำประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ป.ย.ป. รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นของ อ.ธิดา ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อกรณีใดบ้าง  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 7 มี.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 7 มี.ค. 60

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 6 มี.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 6 มี.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 6 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560  ประเด็น "ข้อสังเกตคำแถลงธีรยุทธ บุญมี"

เทปนี้เป็นการสนทนาถึงข้อสังเกตต่อคำแถลงของธีรยุทธ บุญมี ซึ่งได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อรัฐบาลและคสช.  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 6 มี.ค. 60

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 5 มี.ค. 60

มองโลกกว้าง 4 มี.ค. 60

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 3 มี.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 3 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560  ประเด็น "160 ปี ไทย-ฝรั่งเศส และคำถามต่อการแก้ไขปัญหาคนจนของรัฐบาล ตอนที่ 2"

เบรคแรกอ.ธิดาได้สนทนาถึงความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส 160 ปี ซึ่งอาจารย์ได้รับเกียรติไปร่วมงานเมื่อค่ำวานนี้  ส่วนเบรคที่ 2 สนทนาตทอจากเมื่อวานถึงคำถามต่อการแก้ไขปัญหาคนจนของรัฐบาล  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

คิดรอบด้าน 3 มี.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 3 มี.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 3 มี.ค. 60

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 2 มี.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 2 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560  ประเด็น "คำถามต่อการแก้ไขปัญหาคนจนของรัฐบาล"

วันนี้สนทนาถึงการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาคนจนของรัฐบาล  ฟังการวิเคราะห์ว่ารัฐบาลมองปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำเป็นอย่างไร และการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะทำกันอย่างไร  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

สไลด์ประกอบในรายการ