วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 28 ก.พ. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 28 ก.พ. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  ประเด็น "การใช้ม.44ของคสช.และกรณีธรรมกาย ตอนที่ 2"

เทปนี้ยังคงสนทนาถึงประเด็นร้อนคือการใช้มาตรา 44 กับกรณีธรรมกายต่อจากเมื่อวานนี้  วันนี้จะกล่าวถึงมุมมองของรัฐบาลในการใช้มาตรา 44 และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

เดินหน้าต่อไป 28 ก.พ. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 28 ก.พ. 60

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 27 ก.พ. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 27 ก.พ. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  ประเด็น "การใช้ม.44ของคสช.และกรณีธรรมกาย"

เทปนี้อ.ธิดาได้สนทนากับท่านผู้ชมถึงการใช้มาตรา 44 ของคสช.และธรรมกาย  รวมทั้งได้นำข้อมูลจากประชาไทซึ่งคุณณรงค์ศักดิ์  เนียมสอน (iLaw) ได้ประมวลภาพรวมของการใช้มาตรา 44 ไว้ได้น่าสนใจเป็นความรู้  ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการเดินหน้าต่อไป 27 ก.พ. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 27 ก.พ. 60

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 24 ก.พ. 60รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  ประเด็น "ปฏิรูปประเทศด้วยการปะผุ-ทาสี ได้ไหม?"

เทปนี้อ.ธิดามาพบกับท่านผู้ชมในประเด็นปฏิรูปประเทศ  ซึ่งสืบเนื่องจากทางรายการได้แสดงความคิดเห็นต่อทัศนะของนายกรัฐมนตรีมาเป็นลำดับ  ฟังทัศนะของอ.ธิดาในประเด็นดังกล่าวได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการ


  

คิดรอบด้าน 24 ก.พ. 60

เดินหน้าต่อไป 24 ก.พ. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 24 ก.พ. 60

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 23 ก.พ. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 23 ก.พ. 60รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ประเด็น "ความไม่เป็นธรรมในทัศนะของนายกรัฐมนตรี"

ประเด็นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่นายกฯ ตั้งข้อสังเกตในคำชี้แนะเรื่องของการปฏิรูปเพื่อการปรองดองและประเด็นปฏิรูปประเทศซึ่งชี้แนะให้แก่ ปยป.  ฟังทัศนะของอ.ธิดาต่อประเด็นดังกล่าวได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการ

คิดรอบด้าน 23 ก.พ. 60

เดินหน้าต่อไป 23 ก.พ. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 23 ก.พ. 60

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 22 ก.พ. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 22 ก.พ. 60รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  ประเด็น "ยุทธศาสตร์การปรองกองและการปฏิรูป แตกต่างกันอย่างไร?"

เทปนี้เป็นการวิพากษ์แนวคิดของนายกรัฐมนตรีในเรื่องการปรองดองและการปฏิรูปซึ่งจะมีผลต่อคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองในขณะนี้  ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการคิดรอบด้าน 22 ก.พ. 60

เดินหน้าต่อไป 22 ก.พ. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 22 ก.พ. 60

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 21 ก.พ. 60

เดินหน้าต่อไป 21 ก.พ. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 21 ก.พ. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 21 ก.พ. 60

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เดินหน้าต่อไป 20 ก.พ. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 20 ก.พ. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 20 ก.พ. 60

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 19 ก.พ. 60

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 18 ก.พ. 60

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 17 ก.พ. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 17 ก.พ. 60

คิดรอบด้าน 17 ก.พ. 60

เดินหน้าต่อไป 17 ก.พ. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 17 ก.พ. 60

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 16 ก.พ. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 16 ก.พ. 60

คิดรอบด้าน 16 ก.พ. 60

เดินหน้าต่อไป 16 ก.พ. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 16 ก.พ. 60

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 15 ก.พ. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 15 ก.พ. 60

คิดรอบด้าน 15 ก.พ. 60

เดินหน้าต่อไป 15 ก.พ. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 15 ก.พ. 60

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 14 ก.พ. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 14 ก.พ. 60

เดินหน้าต่อไป 14 ก.พ. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 14 ก.พ. 60

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 13 ก.พ. 60