วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 31 ม.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 31 ม.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุลสำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ข้อเสนอแนะต่อการปรองดอง โดย นปช.

***นี่เป็นข้อเสนอและข้อสังเกตเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการปรองดองที่มุ่งให้เกิดผลจริงยิ่งกว่าพิธีกรรม***ทิศทางประชาธิปไตยไทย 31 ม.ค. 60

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 30 ม.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 30 ม.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 30 ม.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุลสำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 30 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 30 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 30 ม.ค. 60

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 29 ม.ค. 60

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 28 ม.ค. 60

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 27 ม.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 27 ม.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุลสำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

คิดรอบด้าน 27 ม.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 27 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 27 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 27 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 27 ม.ค. 60

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 25 ม.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 26 ม.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 26 ม.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุลสำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 26 มกราคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

คิดรอบด้าน 26 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วง 3) 26 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 26 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 26 ม.ค. 60

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 25 ม.ค. 60

คิดรอบด้าน 25 ม.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 25 พ.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุลสำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 25 มกราคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 25 พ.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 25 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 25 ม.ค. 60

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 24 ม.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 24 ม.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 24 ม.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุลสำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 24 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 24 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 24 ม.ค. 60

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 23 ม.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 23 ม.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 23 ม.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุลสำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 23 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 23 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 23 ม.ค. 60

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

คิดรอบด้าน 20 ม.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 20 ม.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุลสำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 20 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 20 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 20 ม.ค. 60

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 19 ม.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 19 ม.ค. 60

คิดรอบด้าน 19 ม.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 19 ม.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุลสำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 18 มกราคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 19 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 19 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 19 ม.ค. 60

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 18 ม.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 18 ม.ค. 60

คิดรอบด้าน 18 ม.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 18 ม.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุลสำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 18 มกราคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 18 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 18 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 18 ม.ค. 60

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 17 ม.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 17 ม.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 17 ม.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุลสำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 17 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 17 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 17 ม.ค. 60

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 16 ม.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 16 ม.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 16 ม.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 16 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 16 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 16 ม.ค. 60

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

ธารน้ำใจไทย ไหลสู่ใต้ จากประชาชน สู่ประชาชน

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 14 ม.ค. 60

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 13 ม.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 13 ม.ค. 60

คิดรอบด้าน 13 ม.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 13 ม.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 13 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 13 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 13 ม.ค. 60

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 11 ม.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 12 ม.ค. 60

คิดรอบด้าน 12 ม.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 12 ม.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 12 มกราคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 12 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตย (ช่วงที่ 2) 12 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 12 ม.ค. 60

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 11 ม.ค. 60

คิดรอบด้าน 11 ม.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 11 ม.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 11  มกราคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 11 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 11 ม.ค. 60

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 11 ม.ค. 60