banner

banner

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เดินหน้าต่อไป 18 ต.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ตอน ชีวิตความเป็นหมอ "หมอเชียง 2"

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 17 ต.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 17 ต.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ตอน ชีวิตความเป็นหมอ "หมอเชียง"

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 16 ต.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 16 ต.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 16 ต.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ตอน ประราชประวัติสมเด็จพระราชบิดา

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 15 ต.ค. 60


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 21.30 -22.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ บูรณะถาวร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ประเด็น "การเลือกตั้งทั่วไปเยอรมัน ตอนที่ 6 : เยอมันตะวันตก-ออก"

สนทนาต่อจากเมื่อวานนี้  ซึ่งเทปนี้คุณหมอหวายจะมาเล่าให้ฟังถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเยอรมนีเป็นฝ่ายแพ้  เกิดอะไรขึ้นกับเยอรมนีและผู้ที่เสียชีวิตร่วม 6 ล้าน  การแบ่งเยอรมนีออกเป็นเยอรมนีตะวันตกและเยอรมนีตะวันออกเกิดขึ้นได้อย่างไร  และกลับมารวมประเทศอีกครั้งได้อย่างไร   ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 14 ต.ค. 60


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 21.30 -22.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ บูรณะถาวร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ประเด็น "การเลือกตั้งทั่วไปเยอรมัน ตอนที่ 5 : ฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจ"

ยังคงสนทนาในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเยอรมนี  เทปนี้คุณหมอหวายได้เล่าถึงการขึ้นสู่อำนาจของฮิตเลอร์และพรรคนาซี  การนำของพรรคนาซีนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 และความเสียหายอย่างไรต่อเยอรมนี  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 12 ต.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 12 ต.ค. 60

คิดรอบด้าน 12 ต.ค. 60

ทัศนะ อ.ธิดา : การประกาศการเลือกตั้งในเดือน พ.ย. ของนายกฯ

   
 I.  การประกาศการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนของนายกรัฐมนตรีมาจากเหตุผล :-

1. การมีผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่นับหนึ่งในการขับเคลื่อนให้พรรคการเมืองเริ่มปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
2. ผลจากข้อ 1. นี้ ทำให้ขัดแย้งกับคำสั่งคสช.ที่ห้ามชุมนุมทางการเมือง  เกิดคำถามว่าจะต้องยกเลิกคำสั่งคสช. (ปลดล็อคการเมือง) ทันทีหรือปลดล็อคเมื่อไร
3. คสช.ยังไม่ประสงค์จะปลดล็อคด้วยการอ้างเหตุผลงานพระราชพิธี  ซึ่งไม่สมเหตุสมผล  เพราะไม่มีใครคิดสร้างความวุ่นวายในช่วงเวลานี้แน่นอน
4. เหตุผลที่แท้จริงของคสช.น่าจะมาจากต้องการควบคุมการเมืองให้นิ่งภายใต้อำนาจคสช. และกฎหมายลูกก็ประกาศใช้แล้ว  และการควบคุมการเมืองยังต้องการการควบคุมไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ที่ยังอยู่ภายใต้อำนาจคสช.เช่นเดิม  ซึ่งควบคุมผ่านกรรมการยุทธศาสตร์ผ่านกรรมการปฏิรูปและผ่านวุฒิสมาชิก 250 คน  รวมทั้งองค์กรอิสระและสถาบันข้าราชการที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน  ไม่ยึดโยงกับการเลือกตั้ง
       ที่สำคัญรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆ ที่ร่างในช่วงเวลาการทำรัฐประหาร  ล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ รัฐอนุรักษ์นิยมที่ข้าราชการเป็นใหญ่และปราบปรามกลุ่มการเมืองที่ไม่ขึ้นต่อรัฐอนุรักษ์นิยมนั่นเอง

II.  ข้อสังเกตในการกำหนดเลือกตั้งปี 2561

     ฝ่ายอนุรักษ์นิยมจำนวนหนึ่งสนับสนุนให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูก  เพราะเชื่อมั่นว่าเนื้อหารัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกน่าจะสร้างสิ่งใหม่ในการเมือง  และสามารถทำลายเป้าหมายกลุ่มการเมืองที่ไม่พึงประสงค์ได้
     แต่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมส่วนหนึ่งยังไม่เชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งเร็วในปี 2561 จะราบรื่น  จึงยังมีความประสงค์ให้คสช.ยืดเวลาให้นานกว่า 5 ปี  โดยอ้างว่ายังปฏิรูปและกำจัดเป้าหมายไม่เสร็จสิ้น

III. อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้
      1. คสช.จะปลดล็อคเมื่อไร
      2. คสช.จะปลดล็อคทั้งหมดหรือปลดล็อคบางส่วน  เพื่อทำตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเท่านั้น
      3. การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในบรรยากาศ 2 รัฐธรรมนูญ 2 ระบอบ คือ รัฐธรรมนูญ 60 และรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่มีมาตรา 44 และมีระบอบเผด็จการควบคู่ระบอบประชาธิปไตยตามแบบของอนุรักษ์นิยมไทย
      4. สรุปจะมีการเลือกตั้งและมีรัฐบาลภายใต้การควบคุมของคำสั่งคสช., มาตรา 44 เป็นหลัก โดยคำนึงถึงรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกด้วย  อาจมีการผ่อนปรนการใช้คำสั่งคสช.และมาตรา 44 เท่าที่จำเป็นเท่านั้น  โดยยึดความสงบ (เงียบสงัด) และเป้าหมายทางการเมืองของประเทศตามแบบคสช.เป็นสำคัญ
             ยังมีมาตรา 44 อยู่  จะใช้เมื่อไรก็ได้!!!
   ธิดา  ถาวรเศรษฐ
   12 ต.ค. 60


เดินหน้าต่อไป 12 ต.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 11 ต.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 11 ต.ค. 60

คิดรอบด้าน 11 ต.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 11 ต.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 11 ต.ค. 60

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 10 ต.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 10 ต.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 10 ต.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 10 ต.ค. 60

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 9 ต.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 9 ต.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 9 ต.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 8 ต.ค. 60

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 7 ต.ค. 60


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 21.30 -22.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ บูรณะถาวร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ประเด็น "การเลือกตั้งทั่วไปเยอรมัน ตอนที่ 3"

สนทนาต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจของเยอรมัน  แต่ก่อนที่จะเข้าประเด็นคุณหมอหวายได้สนทนาถึงเหตุการณ์กราดยิงที่ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา ครั้งล่าสุดซึ่งมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 6 ต.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 6 ต.ค. 60

คิดรอบด้าน 6 ต.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 6 ต.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 6 ต.ค. 60

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 5 ต.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 5 ต.ค. 60

คิดรอบด้าน 5 ต.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 5 ต.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 5 ต.ค. 60

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 4 ต.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 4 ต.ค. 60

คิดรอบด้าน 4 ต.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 4 ต.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 4 ต.ค. 60

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 3 ต.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 3 ต.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 3 ต.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 3 ต.ค. 60

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 2 ต.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 2 ต.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 2 ต.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 2 ต.ค. 60

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 1 ต.ค. 60


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 21.30 -22.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ บูรณะถาวร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ประเด็น "การเลือกตั้งทั่วไปเยอรมัน ตอนที่ 2"

สนทนาต่อจากเมื่อวานถึงการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศเยอรมัน  โดยคุณหมอหวายได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของเยอรมันซึ่งน่าสนใจว่าคนเยอรมันแต่เดิมไม่ใช่คนที่อยู่ในดินแดนปัจจุบัน  นั่นก็คือเป็นผู้อพยพเข้ามาในภายหลังแต่ต้องเผชิญหน้ากับจักรวรรดิโรมัน  เรื่องราวเป็นอย่างไรต่อติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 30 ก.ย. 60


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 21.30 -22.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ บูรณะถาวร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ประเด็น "การเลือกตั้งทั่วไปเยอรมัน ตอนที่ 1"

สัปดาห์นี้คุณหมอหวายจะนำเรื่องการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศเยอรมันมาสนทนากับท่านผู้ชม  ซึ่งมีหลายเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะนโยบายของพรรค CDU ของนางแองเกล่า มาร์เกลเกี่ยวกับผู้อพยพลี้ภัยและคะแนนความนิยมที่ลดลง  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 29 ก.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 29 ก.ย. 60

คิดรอบด้าน 29 ก.ย. 60

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 29 ก.ย. 60

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 28 ก.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 28 ก.ย. 60

คิดรอบด้าน 28 ก.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 28 ก.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 28 ก.ย. 60

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 27 ก.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 27 ก.ย. 60

คิดรอบด้าน 27 ก.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 27 ก.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 27 กันยายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 27 ก.ย. 60

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 26 ก.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 26 ก.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 26 ก.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ   ดำเนินรายการโดย กุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 26 ก.ย. 60

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 25 ก.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 25 ก.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ   ดำเนินรายการโดย กุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 25 ก.ย. 60

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 24 ก.ย. 60


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 21.30 -22.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ บูรณะถาวร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ประเด็น "ชาวโรฮินจาในรัฐระขิ่น (ยะไข่) ตอนที่ 4"

เทปนี้เป็นบทสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาในอนาคต รัฐบาลเมียนมาร์และประเทศต่าง ๆ จะร่วมมือกันอย่างไร  มีอุปสรรคอย่างไรบ้าง  และบทสัมภาษณ์ล่าสุดของนางอองซานซูจี  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 23 ก.ย. 60


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 21.30 -22.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ บูรณะถาวร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ประเด็น "ชาวโรฮินจาในรัฐระขิ่น (ยะไข่) ตอนที่ 3"

เนื่องจากความซับซ้อนในชาติพันธุ์ชาวโรฮินจาและพื้นที่ทับซ้อนของบังคลาเทศ, เมียนมาร์ และรัฐยะไข่เองตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา ปัจจุบันเหตุการณ์ปะทะระหว่างชาวโรฮินจากับเจ้าหน้าที่รัฐยะไข่ และนางอองซานซูจีกล่าวถึงกรณีนี้อย่างไร  ติดตามรายละเอียดในรายการได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 22 ก.ย. 60

คิดรอบด้าน 22 ก.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 22 ก.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ   ดำเนินรายการโดย กุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 22 ก.ย. 60

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 21 ก.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 21 ก.ย. 60

คิดรอบด้าน 21 ก.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 21 ก.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ   ดำเนินรายการโดย กุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตย (หัวใจผูกพัน) 21 ก.ย. 60

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 20 ก.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 20 ก.ย. 60

คิดรอบด้าน 20 ก.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 20 ก.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ   ดำเนินรายการโดย กุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 20 กันยายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 20 ก.ย. 60

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 19 ก.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 19 ก.ย. 60