วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

คิดรอบด้าน 8 ธ.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 8 ธ.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ประเด็น : ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งถึงไหนแล้ว?

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 7 ธ.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 7 ธ.ค. 60

คิดรอบด้าน 7 ธ.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 7 ธ.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ประเด็น : รัฐบาลแทรกแซงสื่อ ดัชนีเสรีภาพสื่อโลกไทยร่วง รั้งอันดับ 142

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 6 ธ.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 6 ธ.ค. 60


รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย" ทางสถานี PEACE TV ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ประเด็น "เครื่องประดับกับนายพล!!!"

เทปนี้ อ.ธิดา ได้มาสนทนากับท่านผู้ชมถึงวิธีคิด, รากเหง้าความคิดที่ย้อนแย้งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความล้าหลังกับความทันสมัย  และในทัศนะของอ.ธิดานั้นเครื่องประดับคือวัตถุของใช้  ถ้าคิดว่าเป็นเครื่องประดับมันอยู่ที่เราเชื่อมั่นในตัวเองหรือไม่?  ถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองเครื่องประดับก็ไม่ได้สร้างคุณค่าอะไร!!!  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

คิดรอบด้าน 6 ธ.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 6 ธ.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ประเด็น : อาวุธโกตี๋...เจตนา!!!การปลดล้อค

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 5 ธ.ค. 60


รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย" ทางสถานี PEACE TV ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 ประเด็น "ยื้อเวลายังไม่ปลดล็อคและไม่มีการเลือกตั้งในปี 61ใช่หรือไม่?"

วันนี้ อ.ธิดา ได้มาสนทนากับท่านผู้ชมในประเด็นทางการเมือง  เนื่องจากมีคอลัมนิสต์หลายฉบับได้พาดหัวข่าวซึ่งตรงกับความคิดเห็นของอ.ธิดาในประเด็นดังกล่าว  และตามข่าวการพบอาวุธเป็นจำนวนมากซึ่งรัฐบาลถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและยังไม่ปลดล็อคการเมือง  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 5 ธ.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 ประเด็น : สิทธิ์ของประชาชนในเรื่องบัตรทอง

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 4 ธ.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 4 ธ.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 4 ธ.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ประเด็น : การฝึกทหารของอารยประเทศ

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 3 ธ.ค. 60


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 21.30 -22.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ บูรณะถาวร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ประเด็น "ความท้าทายก้าวต่อไปของซาอุดิอาระเบียในอนาคต"

ยังคงสนทนาต่อเนื่องจากเมื่อวานถึงเรื่องราวของประเทศซาอุดิอาระเบีย  อัพเดปเรื่องราวล่าสุดถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและความท้าทายก้าวต่อไปของซาอุดิอาระเบียในอนาคตจะเป็นอย่างไร ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 2 ธ.ค. 60


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 21.30 -22.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ บูรณะถาวร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ประเด็น "ซาอุดิอาระเบียในยุคปัจจุบัน"

ยังคงสนทนาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วถึงเรื่องราวของประเทศซาอุดิอาระเบีย  เริ่มเรื่องจากการจับกุมการคอร์รัปชั่นของราชวงศ์และรัฐมนตรีจำนวนหนึ่ง วันนี้ซาอุดิอาระเบียในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไรติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 1 ธ.ค. 60

คิดรอบด้าน 1 ธ.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 1 ธ.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ประเด็น : ข้อแตกต่างระหว่างคดีปี 53 กับ กปปส.

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 30 พ.ย. 60

คิดรอบด้าน 30 พ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 30 พ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : หมอเหวงแนะนำ!

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 29 พ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 29 พ.ย. 60

คิดรอบด้าน 29 พ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 29 พ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : สิ่งที่รัฐบาลไม่ได้บอกเรื่อง GDP กับอวสานชนชั้นกลาง

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 28 พ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 28 พ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 28 พ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : ซ่อม/ธำรงวินัย สิทธิความเป็นมนุษย์!!!

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 27 พ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 27 พ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 27 พ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : ปรับครม.แก้ปัญหาประเทศได้หรือไม่?

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 26 พ.ย. 60


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 21.30 -22.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ บูรณะถาวร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น "ซาอุดิอาระเบียยุคใหม่"

ติดตามสถานการณ์ของซาอุดิอาระเบียยุคใหม่เป็นอย่างไร  รวมถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้อง  ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 25 พ.ย. 60


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 21.30 -22.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ บูรณะถาวร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น "การเกิดขึ้นของซาอุดิอาระเบีย"

เทปนี้มาอัพเดทสถานการณ์การกวาดล้างการคอร์รัปชั่นในซาอุดิอาระเบียต่อ  และการเกิดขึ้นของซาอุดิอาระเบียเป็นมาอย่างไร  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 24 พ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 24 พ.ย. 60

คิดรอบด้าน 24 พ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 24 พ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : องค์กรเอกชนลั่นไม่ร่วมกับกลไกกับดักสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาลทหาร

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คิดรอบด้าน 23 พ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 23 พ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 23 พ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : แผนปฏิรูปการเมืองในมุมมองหมอเหวง

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 22 พ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 22 พ.ย. 60

คิดรอบด้าน 22 พ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 22 พ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : นักเศรษฐศาสตร์ชี้ล่าสุดตัวเลขคนจนเพิ่มขึ้น!!! ไม่ใช่ลดลง!!!

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 21 พ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 21 พ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 21 พ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : ปรับใหญ่ ครม. เดิมพันอนาคต

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 20 พ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 20 พ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 20 พ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : คนจนหมดไปจากประเทศไทยปีหน้า?

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 19 พ.ย. 60


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 21.30 -22.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ บูรณะถาวร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น "ประวัติทางการเมืองอิสลามกับซาอุดิอาระเบีย"

สนทนาต่อจากเมื่อวานนี้กับเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศซาอุดิอาระเบีย  รวมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและบทบาทของมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบีย  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 18 พ.ย. 60


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 21.30 -22.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ บูรณะถาวร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น "มกุฎราชกุมารซาอุฯ นำทีมปราบคอร์รัปชั่น จับ 11 เจ้าชาย"

สัปดาห์นี้คุณหมอหวายจะได้นำเรื่องราวการจับกุมเจ้าชาย 11 พระองค์และรัฐมนตรีอีก 4 คน รวมถึงอดีตรัฐมนตรีอีกหลายสิบคน ทั้งนี้เป็นการกวาดล้างคอร์รัปชั่นในประเทศซาอุดิอาระเบียมาสนทนากับท่านผู้ชม  นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องด้วย  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 17 พ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 17 พ.ย. 60

คิดรอบด้าน 17 พ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 17 พ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : ชี้ คสช. หนุนพรรคการเมืองไม่เหมาะสม เหตุส่อขัดก.ม.หลายข้อ

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 16 พ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 16 พ.ย. 60

คิดรอบด้าน 16 พ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 16 พ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : โพลเผยประชาชนหนุนปรับครม.ประยุทธ์ 5

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 15 พ.ย. 60

คิดรอบด้าน 15 พ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 15 พ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : อ่วมอรทัย!! ม.44 ทำพิษ คิงส์เกตฟ้องอนุญาโตตุลาการเรียกไทย 46,000 ล้าน

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 14 พ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 14 พ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 14 พ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : คำถาม 6 ข้อ เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยหรือ? ตอน 2


ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 13 พ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 13 พ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 13 พ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : คำถาม 6 ข้อ เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยหรือ?

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 12 พ.ย. 60


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 21.30 -22.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ บูรณะถาวร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น "การเปลี่ยนถ่ายระบอบฟรังโกสู่ประชาธิปไตย"

สนทนาต่อจากเมื่อวานนี้ซึ่งหมอหวายได้เล่าให้ฟังถึงสัญลักษณ์ทางการกีฬาคือสโมสรบาร์เซโลนา แคว้นกาตาลุนญา ประเทศสเปน  โดยวันนี้เป็นบทสรุปปัจจุบันความน่าจะเป็นระหว่างแคว้นกาตาลุนญา-ฝรั่งเศส-สเปนจะเป็นยอ่างไร ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 11 พ.ย. 60


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 21.30 -22.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ บูรณะถาวร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น "ประวัติศาสตร์สโมสรบาร์เซโลนา-กาตาลุนญา"

ยังคงสนทนาต่อเกี่ยวกับปัญหาความต้องการแยกตัวของแคว้นกาตาลุนญาจากสเปน โดยเทปนี้หมอหวายได้เล่าประวัติศาสตร์ของสโมสรบาร์เซโลนาพร้อมทั้งอัพเดทสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าว  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 10 พ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 10 พ.ย. 60

คิดรอบด้าน 10 พ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 10 พ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : คนหน้าซ้ำ นายทุนขุนศึก ผู้หวังดีต่อประเทศ!!!

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 9 พ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 9 พ.ย. 60