วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

มองโลกกว้าง 30 ต.ค. 59

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

มองโลกกว้าง 29 ต.ค. 59

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ร่วมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 23 ต.ค. 59

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 13 ต.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 13 ต.ค. 59รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 13 ตุลาคม 2559  ประเด็น "คำถามจากประชาชนเรื่องเดือนตุลา"

เทปนี้ อ.ธิดา มาพบกับท่านผู้ชมพร้อมผู้ชมในห้องส่งที่เข้ามาเยี่ยมเยียนสถานี PEACE TV และได้สนทนากันเรื่องเดือนตุลาคม ประจวบกับวันนี้เป็นวันที่ 13 ตุลาคม  ดังนั้นจึงมีคำถามของประชาชนถึงเหตุการณ์ในอดีตเดือนตุลาคม  ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

คิดรอบด้าน 13 ต.ค. 59


รายการ  "คิดรอบด้าน"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันพุธ - ศุกร์  เวลา 14.45 - 16.40 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร์ และคุณสมคิด  เชื้อคง  ดำเนินรายการโดย  ชุติมา  กุมาร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 13 ตุลาคม 2559 

ติดตามรับชมการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 13 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 13 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 13 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 13 ต.ค. 59

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 12 ต.ค. 59

คิดรอบด้าน 12 ต.ค. 59


รายการ  "คิดรอบด้าน"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันพุธ - ศุกร์  เวลา 14.45 - 16.40 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร์ และคุณสมคิด  เชื้อคง  ดำเนินรายการโดย  ชุติมา  กุมาร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 

ติดตามรับชมการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 12 ต.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 12 ต.ค. 59รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559  ประเด็น "ประวัติศาสตร์การเมืองเดือนตุลา ตอน 5"

เทปนี้ อ.ธิดา มาพบกับท่านผู้ชมพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการจากทางบ้านอีก 5 ท่านเพื่อสนทนาในเรื่องของเดือนตุลาคม  เพราะมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเหตุการณ์เดือนตุลาไม่ว่าจะเป็น 14 ตุลาคม 2516 หรือ 6 ตุลาคม 2519  ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้  และเบื้องลึกเบื้องหลังเนื้อแท้ของเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไร?  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ 


ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 12 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 12 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 12 ต.ค. 59

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 11 ต.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 11 ต.ค. 59รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559  

เนื่องจากเช้าวันนี้ศาลได้มีคำตัดสินในการถอนประกันตัวชั่วคราวคุณจตุพรตามข่าวที่ทราบกันแล้วนั้น  อ.ธิดาจึงได้ให้ทีมงานได้นำเทปบันทึกรายการ "ทิศทางประชาธิปไตยไทย" ซึ่งคุณจตุพรได้สนทนาก่อนเดินทางไปรับฟังคำตัดสินของศาลมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกรอบหนึ่ง  ติดตามรายละเอียดในรายการได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

เดินหน้าต่อไป 11 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 11 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 11 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 11 ต.ค. 59

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 10 ต.ค. 59รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559  ประเด็น "ประวัติศาสตร์การเมืองเดือนตุลา ตอน 4"

เทปนี้ อ.ธิดา ได้มาพบกับท่านผู้ชมพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการอีก 5 ท่าน  ซึ่งจะเป็นการสนทนาและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองของเดือนตุลาคม ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519  ติดตามรายละเอียดในรายการได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ
เดินหน้าต่อไป 10 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 10 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2.) 10 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 10 ต.ค. 59

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559

มองโลกกว้าง 9 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 9 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 9 ต.ค. 59

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559

มองโลกกว้าง 8 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 8 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 8 ต.ค. 59


วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 7 ต.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 7 ต.ค. 59รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น. ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559  ประเด็น "ศึกษาปกถกฐา อ.ธงชัยและอ.สุรชาติ ในเหตุการณ์เดือนตุลา"

ในช่วงการรำลึกเหตุการณ์เดือนตุลานี้  มีปัญญาชน 2 ท่านคือ อ.ธงชัย  วินิจจะกูลและอ.สุรชาติ  บำรุงสุขที่ได้มาทำปาถกฐา และเพื่อเป็นการขยายให้ประชาชนได้หันมาสนใจและมีเรื่องที่จะนำมาขยายและต่อยอดได้อย่างไรบ้าง  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ  

คิดรอบด้าน 7 ต.ค. 59


รายการ  "คิดรอบด้าน"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันพุธ - ศุกร์  เวลา 14.45 - 16.40 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร์, คุณวรชัย  เหมะ และคุณสมคิด  เชื้อคง  ดำเนินรายการโดย  ชุติมา  กุมาร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 

ติดตามรับชมการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของวิทยากรทั้งสามท่านได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 7 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 7 ต.ค. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และคุณจตุพร  พรหมพันธ์ ดำเนินรายการโดย คุณอุสมาน  ลูกหยี

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อน ๆ ทางการเมืองในมุมมองทัศนะของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 7 ต.ค. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และคุณจตุพร  พรหมพันธ์ ดำเนินรายการโดย คุณอุสมาน  ลูกหยี

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อน ๆ ทางการเมืองในมุมมองทัศนะของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 7 ต.ค. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และคุณจตุพร  พรหมพันธ์ ดำเนินรายการโดย คุณอุสมาน  ลูกหยี

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อน ๆ ทางการเมืองในมุมมองทัศนะของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 6 ต.ค. 59

คิดรอบด้าน 6 ต.ค. 59


รายการ  "คิดรอบด้าน"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันพุธ - ศุกร์  เวลา 14.45 - 16.40 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร์, คุณวรชัย  เหมะ และคุณสมคิด  เชื้อคง  ดำเนินรายการโดย  ชุติมา  กุมาร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 6 ตุลาคม 2559 

ติดตามรับชมการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของวิทยากรทั้งสามท่านได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 6 ต.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 6 ต.ค. 59รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 6 ตุลาคม 2559  ประเด็น "เหตุการณ์ 6 ตุลา"

เทปนี้ อ.ธิดา ได้มาพบกับท่านผู้ชมในวันครบรอบ 40 ปี เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 6 ตุลา 19 ซึ่งนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของ อ.ธิดา เลยทีเดียว  ในการรำลึก 6 ตุลาวันนี้ทางรายการได้นำเสนอคลิปวีดีโอบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย  เชิญรับชมได้จากลิ้งค์รายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 6 ต.ค. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 6 ตุลาคม 2559   

เนื่องจากวันนี้เป็นวันครบรอบ 40 ปี 6 ต.ค. 19 ทางสถานี PEACE TV มีความยินดีขอนำเสนอเทปวงสนทนา "ศึกษาบทเรียน 14 ตุลา 16 - 6 ตุลา 19 อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต" ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวานนี้ (5 ต.ค. 59)  

ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 6 ต.ค. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 6 ตุลาคม 2559   

เนื่องจากวันนี้เป็นวันครบรอบ 40 ปี 6 ต.ค. 19 ทางสถานี PEACE TV มีความยินดีขอนำเสนอเทปวงสนทนา "ศึกษาบทเรียน 14 ตุลา 16 - 6 ตุลา 19 อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต" ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวานนี้ (5 ต.ค. 59)  

ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 6 ต.ค. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 6 ตุลาคม 2559   

เนื่องจากวันนี้เป็นวันครบรอบ 40 ปี 6 ต.ค. 19 ทางสถานี PEACE TV มีความยินดีขอนำเสนอเทปวงสนทนา "ศึกษาบทเรียน 14 ตุลา 16 - 6 ตุลา 19 อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต" ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวานนี้ (5 ต.ค. 59)  

ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 5 ต.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 5 ต.ค. 59รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น. ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559  ประเด็น "ประวัติศาสตร์การเมืองเดือนตุลา ตอนที่ 3"

เทปนี้เป็นการสนทนาต่อเนื่องถึงประวัติศาสตร์การเมืองเดือนตุลาซึ่งมีเหตุการณ์การต่อสู้ของประชาชน, นิสิต, นักศึกษา ถึง 2 เหตุการณ์ใหญ่ ๆ  เพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเราจะสามารถนำบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าวมาศึกษาและเดินไปข้างหน้ากันอย่างไร  ติดตามรับชมรายการได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

คิดรอบด้าน 5 ต.ค. 59


รายการ  "คิดรอบด้าน"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันพุธ - ศุกร์  เวลา 14.45 - 16.40 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร์, คุณวรชัย  เหมะ และคุณสมคิด  เชื้อคง  ดำเนินรายการโดย  ชุติมา  กุมาร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 

ติดตามรับชมการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของวิทยากรทั้งสามท่านได้จากคลิปรายการข้างต้น

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ภาคพิเศษ) ช่วงที่ 7 5 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ภาคพิเศษ) ช่วงที่ 6 5 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ภาคพิเศษ) ช่วงที่ 5 5 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ภาคพิเศษ) ช่วงที่ 4 5 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ภาคพิเศษ) ช่วงที่ 3 5 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ภาคพิเศษ) ช่วงที่ 2 5 ต.ค. 59