วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 30 ก.ย. 59


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น. ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559  ประเด็น "ศาลรัฐธรรมนูญเปิดเกมรัฐธรรมนูญฉบับคสช."

เทปนี้เป็นการทำความเข้าใจในขั้นตอนการเขียนรัฐธรรมนูญของ คสช. ซึ่ง อ.ธิดา จะได้นำมาสนทนากับท่านผู้ชม  ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ 

สไลด์ประกอบในรายการ  :  กราฟิกมติชนรายวัน 30 ก.ย. 59

สไลด์ประกอบในรายการ  :  กราฟฟิกโพสต์ทูเดย์  30 ก.ย. 59

คิดรอบด้าน 30 ก.ย. 59


รายการ  "คิดรอบด้าน"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันพุธ - ศุกร์  เวลา 14.45 - 16.40 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร์ และคุณสมคิด  เชื้อคง  ดำเนินรายการโดย  ชุติมา  กุมาร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 

ติดตามรับชมการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 30 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 30 ก.ย. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และคุณจตุพร  พรหมพันธ์ 

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อน ๆ ทางการเมืองในมุมมองทัศนะของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 30 ก.ย. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และคุณจตุพร  พรหมพันธ์ 

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อน ๆ ทางการเมืองในมุมมองทัศนะของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 30 ก.ย. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และคุณจตุพร  พรหมพันธ์ 

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อน ๆ ทางการเมืองในมุมมองทัศนะของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ


วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 29 ก.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 29 ก.ย. 59


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น. ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 29 กันยายน 2559  ประเด็น "กระตุ้นรากหญ้า...แก้เศรษฐกิจทรุดได้จริงหรือ?"

เทปนี้ อ.ธิดา ได้มาพบกับท่านผู้ชมในด้านเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากมีความพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือชาวนาชาวไร่  การปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และทิ้งทวนชุดใหญ่  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

คิดรอบด้าน 29 ก.ย. 59


รายการ  "คิดรอบด้าน"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันพุธ - ศุกร์  เวลา 14.45 - 16.40 น.  พบกับวิทยากรรับเชิญ  คุณเกียรติอุดม  เมนะสวัสดิ์ และวิทยากรประจำรายการ  นพ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร์, คุณวรชัย  เหมะ  และคุณสมคิด  เชื้อคง  ดำเนินรายการโดย  ชุติมา  กุมาร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 29 กันยายน 2559 

ติดตามรับชมการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 29 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 29 ก.ย. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 29 กันยายน 2559  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และคุณจตุพร  พรหมพันธ์ 

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อน ๆ ทางการเมืองในมุมมองทัศนะของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 29 ก.ย. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 29 กันยายน 2559  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และคุณจตุพร  พรหมพันธ์ 

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อน ๆ ทางการเมืองในมุมมองทัศนะของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 29 ก.ย. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 29 กันยายน 2559  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และคุณจตุพร  พรหมพันธ์ 

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อน ๆ ทางการเมืองในมุมมองทัศนะของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 28 ก.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 28 ก.ย. 59


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น. ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 28 กันยายน 2559  ประเด็น "ป.ป.ช.ปราบทุจริตหรือเป็นกลไกการเมือง"

อ.ธิดาได้ตั้งคำถามต่อ ป.ป.ช. ว่าท่านเป็นองค์กรปราบทุจริตคอรัปชั่นหรือท่านจะเป็นองค์กรที่เป็นกลไกทางการเมือง  และเป็นกลไกของใคร?  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

คิดรอบด้าน 28 ก.ย. 59


รายการ  "คิดรอบด้าน"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันพุธ - ศุกร์  เวลา 14.45 - 16.40 น.  พบกับวิทยากรรับเชิญ  คุณเกียรติอุดม  เมนะสวัสดิ์ และวิทยากรประจำรายการ  นพ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร์, คุณวรชัย  เหมะ  และคุณสมคิด  เชื้อคง  ดำเนินรายการโดย  ชุติมา  กุมาร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 

ติดตามรับชมการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 28 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 28 ก.ย. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 28 กันยายน 2559  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และคุณจตุพร  พรหมพันธ์ 

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อน ๆ ทางการเมืองในมุมมองทัศนะของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 28 ก.ย. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 28 กันยายน 2559  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และคุณจตุพร  พรหมพันธ์ 

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อน ๆ ทางการเมืองในมุมมองทัศนะของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 28 ก.ย. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 28 กันยายน 2559  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และคุณจตุพร  พรหมพันธ์ 

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อน ๆ ทางการเมืองในมุมมองทัศนะของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 27 ก.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 27 ก.ย. 59


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น. ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559  ประเด็น "การให้นายกฯ ปูถูกยึดทรัพย์จากพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่"

ในบรรดา 15 คดีที่อดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ถูกดำเนินคดีนั้น  กรณีจำนำข้าวนั้นมีการดำเนินการให้ถูกยึดทรัพย์จากพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ซึ่งอ.ธิดาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่ใช้ศาลแพ่งและทำไมไม่รอให้คดีอาญาพบว่ามีความผิดเสียก่อน  ติดตามรายละเอียดในรายการได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

เดินหน้าต่อไป 27 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 27 ก.ย. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และคุณจตุพร  พรหมพันธ์ 

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อน ๆ ทางการเมืองในมุมมองทัศนะของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 27 ก.ย. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และคุณจตุพร  พรหมพันธ์ 

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อน ๆ ทางการเมืองในมุมมองทัศนะของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 27 ก.ย. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และคุณจตุพร  พรหมพันธ์ 

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อน ๆ ทางการเมืองในมุมมองทัศนะของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 26 ก.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 26 ก.ค. 59


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น. ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559  ประเด็น "รวม Facebook Live วันที่ 15, 19 และ 25 ก.ย. 59"

เทปนี้ อ.ธิดา ได้มาพบกับท่านผู้ชมโดยในช่วงแรกอาจารย์ได้มาเล่าข่าวการเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองปราบปรามในคดีที่ถูกทางคสช.ตั้งข้อหามั่วสุมทางการเมืองเกิน 5 คน จากนั้นเป็นการนำ Facebook Live ที่อาจารย์ได้สนทนากับท่านผู้ชมผ่านทางเฟสบุ๊คมานำเสนอ   ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะเดินหน้าต่อไป 26 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 26 ก.ย. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และคุณจตุพร  พรหมพันธ์ 

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อน ๆ ทางการเมืองในมุมมองทัศนะของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 26 ก.ย. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และคุณจตุพร  พรหมพันธ์ 

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อน ๆ ทางการเมืองในมุมมองทัศนะของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 26 ก.ย. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และคุณจตุพร  พรหมพันธ์ 

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อน ๆ ทางการเมืองในมุมมองทัศนะของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

มองโลกกว้าง 25 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 25 ก.ย. 59


ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 25 ก.ย. 59


วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

มองโลกกว้าง 24 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 24 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 24 ก.ย. 59


วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 23 ก.ย. 59


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น. พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559  ประเด็น "มาร์คหรือปูที่ต้องเรียนรู้การเกิดรัฐประหาร"

เทปนี้ อ.ธิดา ได้มาพบกับท่านผู้ชมด้วยสืบเนื่องมาจากที่อดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ได้โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวในโอกาสครบรอบ 10 ปีการทำรัฐประหาร 19 ก.ย. 49 หลังจากนั้นนายอภิสิทธิ์ได้ออกมาตอบโต้ในลักษณะสั่งสอนคุณยิ่งลักษณ์  ฟังการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวจากอ.ธิดาได้ตามคลิปรายการข้างต้นค่ะ

คิดรอบด้าน 23 ก.ย. 59


รายการ  "คิดรอบด้าน"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันพุธ - ศุกร์  เวลา 14.45 - 16.40 น.  พบกับวิทยากรรับเชิญ  คุณเกียรติอุดม  เมนะสวัสดิ์ และวิทยากรประจำรายการ  คุณสมคิด  เชื้อคง  ดำเนินรายการโดย  ชุติมา  กุมาร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 

ติดตามรับชมการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 23 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 23 ก.ย. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และคุณจตุพร  พรหมพันธ์ ดำเนินรายการโดย คุณอุสมาน  ลูกหยี 

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อน ๆ ทางการเมืองในมุมมองทัศนะของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 23 ก.ย. 59รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และคุณจตุพร  พรหมพันธ์ ดำเนินรายการโดย คุณอุสมาน  ลูกหยี 

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อน ๆ ทางการเมืองในมุมมองทัศนะของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 23 ก.ย. 59


รายการ  "ทิศทางประชาธิปไตยไทย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.05 - 11.00 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.25 - 12.15 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และคุณจตุพร  พรหมพันธ์ ดำเนินรายการโดย คุณอุสมาน  ลูกหยี 

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อน ๆ ทางการเมืองในมุมมองทัศนะของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 22 ก.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 22 ก.ย. 59


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น. ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 22 กันยายน 2559  ประเด็น  "คำถามต่อการยึดทรัพย์ในคดีจำนำข้าว"

ถือเป็นเรื่องมหากาพย์ยืดยาวเรื่องของการ "จำนำข้าว" ซึ่งเป็นประเด็นที่ใช้ในการต่อสู้ในนโยบายพรรคการเมือง  แต่ลักษณะเฉพาะของประเทศไทยคือ การแบ่งคนออกเป็น 2 ขั้วทั้งอุดมการณ์และความขัดแย้งในเชิงอำนาจ รวมทั้งผลประโยชน์  นำมาสู่ความพยายามเอาผิดและยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องในคดีจำนำข้าว  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

สไลด์ประกอบในรายการฯ
คิดรอบด้าน 22 ก.ย. 59


รายการ  "คิดรอบด้าน"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันพุธ - ศุกร์  เวลา 14.45 - 16.40 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  คุณวรชัย  เหมะ และคุณสมคิด  เชื้อคง  ดำเนินรายการโดย  ชุติมา  กุมาร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 22 กันยายน 2559 

ติดตามรับชมการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 22 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 22 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 22 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 22 ก.ย. 59

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 21 ก.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 21 ก.ย. 59


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น. ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2559  ประเด็น  "การใช้เฮดสปีชปลุกระดมมวลชน"

เทปนี้อ.ธิดาได้มาพบกับท่านผู้ชมเนื่องจากคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ต่อกรณี 3 ผู้ดำเนินรายการสายล่อฟ้าว่ามีความผิดให้จำคุกคนละ 1 ปี ปรับคนละ 50,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี  อ.ธิดาจึงเข้าสู่ประเด็นการใช้ Hate Speech ปลุกระดมมวลชนและนำมาสู่การทำรัฐประหารรวมถึงความขัดแย้งลงไปสู่ประชาชน  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

คิดรอบด้าน 21 ก.ย. 59


รายการ  "คิดรอบด้าน"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันพุธ - ศุกร์  เวลา 14.45 - 16.40 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  คุณวรชัย  เหมะ และคุณสมคิด  เชื้อคง  ดำเนินรายการโดย  ชุติมา  กุมาร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 

ติดตามรับชมการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 21 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 21 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 21 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 21 ก.ย. 59

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 20 ก.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 20 ก.ย. 59


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น. ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559  ประเด็น  "ความแตกต่างการยึดอำนาจปี 47 กับ 57 - ปฏิกิริยาประชาชน"

เทปนี้ยังคงเป็นการรำลึกและทำความเข้าใจในเหตุการณ์การทำรัฐประหารยึดอำนาจนับจาก 2547 ก็ผ่านมาแล้วเป็นเวลา 10 ปี  โดยเมื่อวานนี้อ.ธิดาได้กล่าวถึงลักษณะทั่วไปในการทำรัฐประหารปี 47 และ 57 มาในวันนี้อ.ธิดาจะได้กล่าวถึงลักษณะเฉพาะและการครองอำนาจของคณะรัฐประหาร  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

สไลด์ประกอบในรายการ : ลักษณะเฉพาะการทำรัฐประหารเดินหน้าต่อไป 20 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 20 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 20 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 20 ก.ย. 59

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 19 ก.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 19 ก.ย. 59


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น. ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559  ประเด็น  "รำลึก 19 กันยา 49"

เนื่องจากวันนี้เมื่อ 10 ปีก่อนเป็นวันที่พล.อ.สนธิ  บุญยรัตกลิน และคณะคปค.ได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลดร.ทักษิณ  ชินวัตร  วันนี้อ.ธิดาจึงได้มารำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  รวมทั้งการทำรัฐประหารซึ่งต่อเนื่องจาก 19 ก.ย. 49 คือการทำรัฐประหารโดย พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชาและคณะคสช.เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 57 

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

สไลด์ประกอบในรายการ  : ลักษณะทั่วไปของการทำรัฐประหาร (19 ก.ย. 49 ถึง 22 พ.ค. 57)เดินหน้าต่อไป 19 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 19 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 19 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 19 ก.ย. 59

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

มองโลกกว้าง 18 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 18 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 18 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 18 ก.ย. 59

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

มองโลกกว้าง 17 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 17 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 17 ก.ย. 59

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 16 ก.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 16 ก.ย. 59


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น. ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559  ประเด็น  "แถลงผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ"

วันนี้อ.ธิดาได้มาสนทนากับท่านผู้ชมถึงการแถลงผลงานของรัฐบาลเมื่อวันที่ 15 ก.ย. ที่ผ่านมาซึ่งพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชาได้นำคณะรัฐมนตรีแถลงผลงาน-คสช. 2 ปี โดยอ.ธิดาจะเน้นถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

คิดรอบด้าน 16 ก.ย. 59


รายการ  "คิดรอบด้าน"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันพุธ - ศุกร์  เวลา 14.45 - 16.40 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร์ และคุณสมคิด  เชื้อคง  ดำเนินรายการโดย  ชุติมา  กุมาร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 16  กันยายน 2559 

ติดตามรับชมการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 16 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 16 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 16 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 16 ก.ย. 59

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 15 ก.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 15 ก.ย. 59


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น. พบกับวิทยากรประจำรายการ อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 15 กันยายน 2559  

เทปนี้เนื่องจาก อ.ธิดา ติดภารกิจไม่สามารถมาจัดรายการได้  ทางทีมงานจึงได้นำ Facebook Live เมื่อวันที่ 7 - 9 ก.ย. 59 มานำเสนอท่านผู้ชม  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

คิดรอบด้าน 15 ก.ย. 59


รายการ  "คิดรอบด้าน"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันพุธ - ศุกร์  เวลา 14.45 - 16.40 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร์ และคุณสมคิด  เชื้อคง  ดำเนินรายการโดย  ชุติมา  กุมาร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 15 กันยายน 2559 

ติดตามรับชมการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 15 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 15 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 15 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 15 ก.ย. 59

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 14 ก.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 14 ก.ย. 59


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น. พบกับวิทยากรประจำรายการ อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 14 กันยายน 2559  ประเด็น "ข้อเรียกร้องรัฐบาลทหารจากเวทีโลก"

เนื่องจากโลกทั้งใบนี้เป็นหนึ่งเดียว  เรื่องราวในประเทศไทยนั้นไม่ได้เป็นความลับสำหรับต่างชาติ  ความคิดและข้อเสนอของต่างชาติก็เป็นข้อมูลที่คนไทยควรรับรู้  ไม่ว่าจะเป็น Human Rights Watch, นิติศาสตร์สากล หรือองค์กรอื่น ๆ  ติดตามการสนทนาในประเด็นดังกล่าวได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

คิดรอบด้าน 14 ก.ย. 59


รายการ  "คิดรอบด้าน"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันพุธ - ศุกร์  เวลา 14.45 - 16.40 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร์ และคุณสมคิด  เชื้อคง  ดำเนินรายการโดย  ชุติมา  กุมาร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 

ติดตามรับชมการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 14 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 14 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 14 ก.ย. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 14 ก.ย. 59

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 13 ก.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 13 ก.ย. 59


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น. พบกับวิทยากรประจำรายการ อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559  ประเด็น "กกต.เพิ่มอำนาจลงโทษนักการเมือง"

เทปนี้ อ.ธิดามาสนทนากับท่านผู้ชมถึงพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งซึ่งเป็นข้อเสนอของ กกต. ต่อ กรธ. พิจารณา  ติดตามรายละเอียดในรายการได้จากคลิปรายการข้างต้น