วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 31 ส.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 31 ส.ค. 59

คิดรอบด้าน 31 ส.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 31 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 31 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 31 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 31 ส.ค. 59

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 30 ส.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 30 ส.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 30 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 30 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 30 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 30 ส.ค. 59

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 29 ส.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 29 ส.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 29 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 29 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 29 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 29 ส.ค. 59

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

มองโลกกว้าง 28 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 28 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 28 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 28 ส.ค. 59

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 27 ส.ค. 59

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คิดรอบด้าน 26 ส.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 26 ส.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 26 ส.ค. 59รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย" ทางสถานี PEACE TV ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.05 - 18.00 น. ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ประเด็น "ปัญหาข้าวในประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก"

เทปนี้อ.ธิดามาสนทนากับท่านผู้ชม  ซึ่งขณะนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางเศรษฐกิจในขณะที่ประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องข้าว  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 26 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 26 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 26 ส.ค. 59

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 25 ส.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 25 ส.ค. 59รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย" ทางสถานี PEACE TV ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.05 - 18.00 น. ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 25 สิงหาคม 2559 ประเด็น "การตัดสินใจของกรธ.ต่อการเลือกนายกฯ คนนอก"

หลังการลงประชามตินั้นทั้งตัวรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงนั้นผ่านการเห็นชอบทั้งคู่  แต่มีความแตกต่างกันระหว่างคำถามพ่วงและตัวรัฐธรรมนูญ  ดังนั้นการแก้ไขจะเป็นอย่างไร  ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการฯ
คิดรอบด้าน 25 ส.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 25 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 25 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 25 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไตย (ช่วงที่ 1) 25 ส.ค. 59

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 24 ส.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 24 ส.ค. 59รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย" ทางสถานี PEACE TV ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.05 - 18.00 น. ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ประเด็น "ผลประชามติ, ระเบิดนอกชายแดนใต้ และรัฐธรรมนูญคสช. เกี่ยวข้องกันหรือไม่?"

เทปนี้อ.ธิดามาสนทนากับท่านผู้ชมและวิเคราะห์ของผลประชามติ, เหตุการณ์ระเบิดนอกชายแดนใต้ และรัฐธรรมนูญ คสช. นั้นมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่? อย่างไร?  ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

สไลด์ประกอบในรายการฯ
คิดรอบด้าน 24 ส.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 24 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 24 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 24 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 24 ส.ค. 59

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 23 ส.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 23 ส.ค. 59รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย" ทางสถานี PEACE TV ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.05 - 18.00 น. ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 ประเด็น "จะเอานายกฯ คนนอกแบบเร่งรีบ-รวบรัด!!"

หลังจากการทำประชามติผ่านแล้วทั้งตัวร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง  แต่เนื่องจากคำถามพ่วงนั้นไม่ตรงกับตัวร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นบทบาทของ ส.ว. ดังนั้นจึงต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามคำถามพ่วง  จึงต้องมีการตีความกัน  ติดตามรับชมรายละเอียดในรายการได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ 

สไลด์ประกอบในรายการฯ

อีสานโพล : เหตุผลที่รับ-ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

คำถามพ่วง

4 โมเดลการแก้ไขที่มานายกรัฐมนตรี


เดินหน้าต่อไป 23 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 23 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 23 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 23 ส.ค. 59

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 22 ส.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 22 ส.ค. 59รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย" ทางสถานี PEACE TV ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.05 - 18.00 น. ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 ประเด็น "ได้คืบจะเอาศอก"

เริ่มรายการด้วยเรื่องราวของคุณไผ่ ดาวดิน หรือคุณจตุรภัทร  บุญภัทรรักษา เกี่ยวกับความพยายามในการคุมขังและดำเนินคดี  จากนั้นเข้าสู่ประเด็น "ได้คืบจะเอาศอก" โดยเฉพาะเรื่องนายกฯ คนนอก  ติดตามรายละเอียดในรายการได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

สไลด์ประกอบในรายการขอบคุณกราฟฟิกจากมติชนรายวัน  17/08/59


ขอบคุณกราฟฟิกจากโพสต์ทูเดย์ : แนวทางการแก้ไขที่มานายกฯ
เดินหน้าต่อไป 22 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 22 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 22 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 22 ส.ค. 59

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 21 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 21 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 21 ส.ค. 59

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559

มองโลกกว้าง 20 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 20 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 20 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 20 ส.ค. 59

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 19 ส.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 19 ส.ค. 59


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559  ประเด็น  "รวมเฟซบุ๊คไลฟ์ อ.ธิดา"

เทปนี้เป็นการรวบรวม Facebook Live ของ อ.ธิดา มานำเสนอท่านผู้ชมซึ่งเป็นการบันทึกเมื่อวันที่ 13, 15, 16 และ 17 ส.ค. ที่ผ่านมา  ติดตารับชมได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

คิดรอบด้าน 19 ส.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 19 ส.ค. 59

มองไกล 19 ส.ค. 59

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 18 ส.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 18 ส.ค. 59


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 18 สิงหาคม 2559  ประเด็น  "คนที่ไม่เห็นชอบร่างรธน.ไม่ใช่มีแต่คนเสื้อแดงและพรรคเพื่อไทย"

เทปนี้อ.ธิดามาพบกับท่านผู้ชมในการวิเคราะห์ 3 เรื่องคือผลการทำประชามติ, ประเด็นการวางระเบิด และเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดสถานการณ์ระเบิดนอก 3 จังหวัดภาคใต้ ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

คิดรอบด้าน 18 ส.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 18 ส.ค. 59

เปิดปมสู่ปฏิรูป 18 ส.ค. 59

มองไกล 18 ส.ค. 59

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 17 ส.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 17 ส.ค. 59


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559  ประเด็น  "ชนะประชามติแล้วทำไมยังต้องใช้ ม.44"

ภายหลังจากผลการทำประชามติออกมาแล้ว  ขณะยังมีการไล่จับและดำเนินคดีกับประชาชนเป็นจำนวนมาก  อ.ธิดาจึงตั้งคำถามว่าเมื่อชนะประชามติแล้วทำไมยังต้องใช้ ม.44 อยู่อีก  ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

คิดรอบด้าน 17 ส.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 17 ส.ค. 59

เปิดปมสู่ปฏิรูป 17 ส.ค. 59

มองไกล 17 ส.ค. 59