วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทิศทางประเทศไทย 31 ก.ค. 59

มองไกล 31 ก.ค. 59

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทิศทางประเทศไทย 30 ก.ค. 59

มองไกล 30 ก.ค. 59

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 29 ก.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 29 ก.ค. 59

คิดรอบด้าน 29 ก.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 29 ก.ค. 59

มองไกล 29 ก.ค. 59

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 28 ก.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 28 ก.ค. 59

คิดรอบด้าน 28 ก.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 28 ก.ค. 59

เปิดปมสู่ปฏิรูป 28 ก.ค. 59

มองไกล 28 ก.ค. 59

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 27 ก.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 27 ก.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 27 ก.ค. 59

คิดรอบด้าน 27 ก.ค. 59

เปิดปมสู่ปฏิรูป 27 ก.ค. 59

มองไกล 27 ก.ค. 59

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 26 ก.ค. 59

เศรษฐกิจการเมือง 26 ก.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 26 ก.ค. 59

เปิดปมสู่ปฏิรูป 26 ก.ค. 59

มองไกล 26 ก.ค. 59

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 25 ก.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 25 ก.ค. 59

เศรษฐกิจการเมือง 25 ก.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 25 ก.ค. 59

มองไกล 25 ก.ค. 59

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทิศทางประเทศไทย 24 ก.ค. 59

มองโลกกว้าง 24 ก.ค. 59

มองไกล 24 ก.ค. 59

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทิศทางประเทศไทย 23 ก.ค. 59

มองโลกกว้าง 23 ก.ค. 59

มองไกล 23 ก.ค. 59

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 22 ก.ค. 59

คิดรอบด้าน 22 ก.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 22 ก.ค. 59

มองไกล 22 ก.ค. 59

หยุดไม่ได้ 22 ก.ค. 59

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

นับถอยหลัง PEACE TV จอดำ 21 ก.ค. 59 ช่วงที่ 8


รายการพิเศษ  "นับถอยหลัง PEACE TV จอดำ" ช่วงที่ 8  ทางสถานี PEACE TV  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่  21  กรกฎาคม  2559  เป็นรายการพิเศษที่ทางสถานี PEACE TV และแกนนำ นปช. ได้เชิญพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเข้าร่วมในการนับถอยหลังซึ่ง PEACE TV จะจอดำในเวลา 00.01 น. 

ช่วงเวลาก่อนจอดำ 1 ชั่วโมง  แกนนำ นปช., ผู้จัดรายการและผู้ประกาศข่าว PEACE TV พร้อมกันขึ้นเวทีเพื่อขับร้องเพลงตลอดเวลาที่เหลืออยู่เป็นการส่งท้ายก่อนจอดำและนับถอยหลังพร้อมกัน  บรรยากาศครั้งนี้แม้จะเป็นการจากกันเพื่อพบกันใหม่  แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนได้ร้องไห้และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  

หลังจากการตัดสัญญาณในเวลา 00.01 น. ซึ่งทำให้หน้าจอ PEACE TV ดำแล้ว  ผู้บริหารสถานี, แกนนำ นปช., ผู้จัดรายการและผู้ประกาศข่าวของสถานีได้กล่าวขอบคุณและส่งพี่น้องทุกท่าน  จนกว่าจะได้พบกันใหม่ค่ะ.

นับถอยหลัง PEACE TV จอดำ 21 ก.ค. 59 ช่วงที่ 7


รายการพิเศษ  "นับถอยหลัง PEACE TV จอดำ" ช่วงที่ 7  ทางสถานี PEACE TV  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่  21  กรกฎาคม  2559  เป็นรายการพิเศษที่ทางสถานี PEACE TV และแกนนำ นปช. ได้เชิญพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเข้าร่วมในการนับถอยหลังซึ่ง PEACE TV จะจอดำในเวลา 00.01 น. 

เหลือเวลานับถอยหลังจอดำอีกประมาณ 1.30 ชั่วโมง  ช่วงที่ 7 นี้ คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  ประธาน นปช. ขึ้นเวทีกล่าวสรุปก่อนเข้าสู่ช่วงท้ายรายการพิเศษคืนนี้  ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

นับถอยหลัง PEACE TV จอดำ 21 ก.ค. 59 ช่วงที่ 6

นับถอยหลัง PEACE TV จอดำ 21 ก.ค. 59 ช่วงที่ 5

นับถอยหลัง PEACE TV จอดำ 21 ก.ค. 59 ช่วงที่ 4

นับถอยหลัง PEACE TV จอดำ 21 ก.ค. 59 ช่วงที่ 3

นับถอยหลัง PEACE TV จอดำ 21 ก.ค. 59 ช่วงที่ 2

นับถอยหลัง PEACE TV จอดำ 21 ก.ค. 59 ช่วงที่ 1

คิดรอบด้าน 21 ก.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 21 ก.ค. 59

เปิดปมสู่ปฏิรูป 21 ก.ค. 59

รายการมองไกล (พิเศา) 21 ก.ค. 59

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 20 ก.ค. 59

คิดรอบด้าน 20 ก.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 20 ก.ค. 59

เปิดปมสู่ปฏิรูป 20 ก.ค. 59

รายการมองไกล (พิเศษ) 20 ก.ค. 59

ข้อเสนอ นปช. ตั้งแต่ 6 ก.ย. 58 ให้ยกเลิก รธน.ชั่วคราว


วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เศรษฐกิจการเมือง 19 ก.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 19 ก.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 19 ก.ค. 59

เปิดปมสู่ปฏิรูป 19 ก.ค. 59

รายการมองไกล (พิเศษ) ช่วงที่ 2 19 ก.ค. 59

รายการมองไกล (พิเศษ) ช่วงที่ 1 19 ก.ค. 59

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 18 ก.ค. 59

เศรษฐกิจการเมือง 18 ก.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 18 ก.ค. 59

รายการมองไกล (พิเศษ) 18 ก.ค. 59

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

รายการมองไกล (พิเศษ) ช่วงที่ 2 17 ก.ค. 59

รายการมองไกล (พิเศษ) ช่วงที่ 1 17 ก.ค. 59

มองโลกกว้าง 17 ก.ค. 59

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทิศทางประเทศไทย 16 ก.ค. 59

รายการมองไกล (พิเศษ) ช่วงที่ 2 16 ก.ค. 59

รายการมองไกล (พิเศษ) ช่วงที่ 1 16 ก.ค. 59

มองโลกกว้าง 16 ก.ค. 59

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 15 ก.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 15 ก.ค. 59

คิดรอบด้าน 15 ก.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 15 ก.ค. 59

รายการมองไกล (พิเศษ) ช่วงที่ 2 15 ก.ค. 59

รายการมองไกล (พิเศษ) ช่วงที่ 1 15 ก.ค. 59

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 14 ก.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 14 ก.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 14 ก.ค. 59

เปิดปมสู่ปฏิรูป 14 ก.ค. 59

คิดรอบด้าน 14 ก.ค. 59

รายการมองไกล (พิเศษ) ช่วงที่ 2 14 ก.ค. 59

รายการมองไกล (พิเศษ) ช่วงที่ 1 14 ก.ค. 59

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 13 ก.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 12 ก.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 13 ก.ค. 59

คิดรอบด้าน 13 ก.ค. 59

เปิดปมสู่ปฏิรูป 13 ก.ค. 59

รายการมองไกล (พิเศษ) ช่วงที่ 2 13 ก.ค. 59

รายการมองไกล (พิเศษ) ช่วงที่ 1 13 ก.ค. 59

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 12 ก.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 12 ก.ค. 59

เศรษฐกิจการเมือง 12 ก.ค. 59

เปิดปมสู่ปฏิรูป 12 ก.ค. 59