วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 30 มิ.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 30 มิ.ย. 59

คิดรอบด้าน 30 มิ.ย. 59

เดินหน้าต่อไป 30 มิ.ย. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 14.30 - 15.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 30 มิถุนายน 2559

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของนพ.เหวง โตจิราการ ผ่านรายการ "เดินหน้าต่อไป" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ

เปิดปมสู่ปฏิรูป 30 มิ.ย. 59

มองไกล 30 มิ.ย. 59


รายการ  "มองไกล"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 11.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 30 มิถุนายน 2559

ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่คุณจตุพรได้นำมาสนทนาอธิบายความและแสดงความคิดเห็นต่อท่านผู้ชมผ่านทางรายการ "มองไกล" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 29 มิ.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 29 มิ.ย. 59

คิดรอบด้าน 29 มิ.ย. 59

เดินหน้าต่อไป 29 มิ.ย. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 14.30 - 15.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของนพ.เหวง โตจิราการ ผ่านรายการ "เดินหน้าต่อไป" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ

เปิดปมสู่ปฏิรูป 29 มิ.ย. 59

มองไกล 29 มิ.ย. 59


รายการ  "มองไกล"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 11.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559

ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่คุณจตุพรได้นำมาสนทนาอธิบายความและแสดงความคิดเห็นต่อท่านผู้ชมผ่านทางรายการ "มองไกล" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 28 มิ.ย. 59

เศรษฐกิจการเมือง 28 มิ.ย. 59

เดินหน้าต่อไป 28 มิ.ย. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 14.30 - 15.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของนพ.เหวง โตจิราการ ผ่านรายการ "เดินหน้าต่อไป" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ

เปิดปมปฏิรูป 28 มิ.ย. 59

มองไกล 28 มิ.ย. 59


รายการ  "มองไกล"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 11.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559

ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่คุณจตุพรได้นำมาสนทนาอธิบายความและแสดงความคิดเห็นต่อท่านผู้ชมผ่านทางรายการ "มองไกล" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 27 มิ.ย. 59

เศรษฐกิจการเมือง 27 มิ.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 27 มิ.ย. 59

เดินหน้าต่อไป 27 มิ.ย. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 14.30 - 15.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของนพ.เหวง โตจิราการ ผ่านรายการ "เดินหน้าต่อไป" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ

มองไกล 27 มิ.ย. 59


รายการ  "มองไกล"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 11.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559

ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่คุณจตุพรได้นำมาสนทนาอธิบายความและแสดงความคิดเห็นต่อท่านผู้ชมผ่านทางรายการ "มองไกล" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ทิศทางประเทศไทย 26 มิ.ย. 59

มองโลกกว้าง 26 มิ.ย. 59

มองไกล 26 มิ.ย. 59


รายการ  "มองไกล"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 11.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559

ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่คุณจตุพรได้นำมาสนทนาอธิบายความและแสดงความคิดเห็นต่อท่านผู้ชมผ่านทางรายการ "มองไกล" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ทิศทางประเทศไทย 25 มิ.ย. 59

มองโลกกว้าง 25 มิ.ย. 59

มองไกล 25 มิ.ย. 59


รายการ  "มองไกล"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 11.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559

ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่คุณจตุพรได้นำมาสนทนาอธิบายความและแสดงความคิดเห็นต่อท่านผู้ชมผ่านทางรายการ "มองไกล" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 24 มิ.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 24 มิ.ย. 59

คิดรอบด้าน 24 มิ.ย. 59

มองไกล 24 มิ.ย. 59


รายการ  "มองไกล"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 11.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559

ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่คุณจตุพรได้นำมาสนทนาอธิบายความและแสดงความคิดเห็นต่อท่านผู้ชมผ่านทางรายการ "มองไกล" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 23 มิ.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 23 มิ.ย. 59

คิดรอบด้าน 23 มิ.ย. 59

เดินหน้าต่อไป 23 มิ.ย. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 14.30 - 15.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 23 มิถุนายน 2559

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของนพ.เหวง โตจิราการ ผ่านรายการ "เดินหน้าต่อไป" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ

เปิดปมสู่ปฏิรูป 23 มิ.ย. 59

มองไกล 23 มิ.ย. 59


รายการ  "มองไกล"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 11.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 23 มิถุนายน 2559

ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่คุณจตุพรได้นำมาสนทนาอธิบายความและแสดงความคิดเห็นต่อท่านผู้ชมผ่านทางรายการ "มองไกล" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ
วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 22 มิ.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 22 มิ.ย. 59

คิดรอบด้าน 22 มิ.ย. 59

เดินหน้าต่อไป 22 มิ.ย. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 14.30 - 15.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของนพ.เหวง โตจิราการ ผ่านรายการ "เดินหน้าต่อไป" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ

เปิดปมสู่ปฏิรูป 22 มิ.ย. 59

มองไกล 22 มิ.ย. 59


รายการ  "มองไกล"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 11.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559

ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่คุณจตุพรได้นำมาสนทนาอธิบายความและแสดงความคิดเห็นต่อท่านผู้ชมผ่านทางรายการ "มองไกล" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 21 มิ.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 21 มิ.ย. 59

เศรษฐกิจการเมือง 21 มิ.ย. 59

เปิดปมสู่ปฏิรูป 21 มิ.ย. 59

มองไกล 21 มิ.ย. 59


รายการ  "มองไกล"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 11.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559

ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่คุณจตุพรได้นำมาสนทนาอธิบายความและแสดงความคิดเห็นต่อท่านผู้ชมผ่านทางรายการ "มองไกล" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 20 มิ.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 20 มิ.ย. 59

เศรษฐกิจการเมือง 20 มิ.ย. 59

เดินหน้าต่อไป 20 มิ.ย. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 14.30 - 15.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของนพ.เหวง โตจิราการ ผ่านรายการ "เดินหน้าต่อไป" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ

มองไกล 20 มิ.ย. 59


รายการ  "มองไกล"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 11.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559

ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่คุณจตุพรได้นำมาสนทนาอธิบายความและแสดงความคิดเห็นต่อท่านผู้ชมผ่านทางรายการ "มองไกล" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ความไม่รู้ซึ้งเรื่องการเมืองพม่าในหมู่ นปช. ฯ บทความใหม่ อ.ธิดา


ความไม่รู้ซึ้งเรื่องการเมืองพม่าในหมู่ นปช.
และความไม่รู้ซึ้งเรื่อง นปช. ในหมู่นักวิชาการ

ดิฉันขอบคุณ อาจารย์ดุลยภาค  ปรีชารัตน์ ที่แสดงความคิดเห็นอย่างจริงใจในการตั้งคำขวัญ “ไม่ล้ม ไม่โกง ไม่อายพม่า” โดยการแสดงทัศนะนักวิชาการว่ามีปัญหาของความรับรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นต่อการทำประชามติเมื่อปี ค.ศ. 2008 หรือไม่  พูดง่าย ๆ คือ ประชามติของพม่านั้น  จริง ๆ ผ่านฉลุยเลยค่ะ  โดยผ่านอำนาจทหาร  และประชาธิปไตยแบบพม่านั้นนปช.ไปเห็นดีด้วยอย่างไร  "เท่ากับว่าจุดยืนในการพัฒนาประชาธิปไตยไม่ต่างอะไรจากการสนับสนุนสิ่งที่คสช.กำลังดำเนินการอยู่กราย ๆ  และเผลอ ๆ ก็อาจนำพาไปสู่การโหวตเพื่อรับร่างรัฐธรรมนูญเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นในพม่าสมัยรัฐบาลทหารตานฉ่วย...  โดยความผิดพลาดของทีมยุทธศาสตร์นปช."

ดิฉันอยากเรียนว่า  คำขวัญของนักเคลื่อนไหวจะต่างจากนักวิชาการ  ต้องการคำสั้น ๆ  มีพลัง  เข้าใจง่าย  ไม่ซับซ้อน  ไม่เยิ่นเย้อ

ไม่ล้ม  ก็คือ  ไม่ต้องการล้มเลิกประชามติ
ไม่โกง ก็คือ  ไม่มีการทุจริต  ใช้อำนาจและกลไกรัฐหรืออื่นใดทำให้ผลประชามติเป็นไปตามผู้ครองอำนาจต้องการ  ก็รู้ ๆ ว่าเขาต้องการ YES
ไม่อายพม่า  ก็คือ  ออกมาใช้สิทธิให้มากถล่มทลายแบบที่ไปเลือกตั้งครั้งล่าสุดของพม่า

ไม่เกี่ยวกับการลงประชามติพม่าปี 2008
ไม่เกี่ยวกับเนื้อหารัฐธรรมนูญพม่าและการเมืองพม่าปัจจุบันแต่อย่างใด  ขอให้ไปออกเสียงอย่างเสรีมีเหตุผลตามระบอบประชาธิปไตยให้มากถล่มทลายแบบเลือกตั้งพม่า  ก็แค่นี้เอง  ประชาชนเขาเข้าใจ  ทั้งแดง, เหลือง  แต่นักวิชาการอาจติได้ว่าคำขวัญนี้ยังไม่ชอบใจ

ดิฉันเองเห็นคำขวัญนี้แล้วจากประธานนปช. ก็เข้าใจความต้องการที่ประธานนปช.จะสื่อถึงประชาชนในกรอบกฎหมายพ.ร.บ.ประชามติและคำสั่งคสช.ที่กดทับอยู่

ขณะนี้ก็มีคำขวัญหลายอย่างเช่น 
เสื้อของคุณณัฐวุฒิว่า  “7 สิงหา ประชาชนจงเจริญ”
ของคุณจตุพรอันใหม่  “7 สิงหา วันพิพากษาของประชาชน”
ของอ.ธิดา  “7 สิงหา ใช้ปากกาสร้างประชาธิปไตย” เป็นต้น  คนอื่น ๆ ก็ตั้งได้

แต่เผอิญกระแสศูนย์ปราบโกงประชามติ “แรง” และ “เสียดแทง” คสช.มาก  คำขวัญ 3 ไม่จึงโด่งดัง  แต่คงไม่ได้หมายความว่านปช.ไม่รู้เรื่องการเมืองพม่า การเมืองประเทศอื่น ๆ  อยากโฆษณาให้ดูรายการอ.ธิดาบ้าง  เพราะเคยพูดเรื่องการเมืองพม่าและรัฐธรรมนูญพม่าเปรียบเทียบตั้งหลายวันหลายชั่วโมง  วันที่ 18 นี้ในรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย  ดิฉันก็ตอบโจทย์เรื่องนี้ค่ะ

ธิดา  ถาวรเศรษฐ
18 มิถุนายน 2559


มองโลกกว้าง 19 มิ.ย. 59

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ทิศทางประเทศไทย 18 มิ.ย. 59

มองโลกกว้าง 18 มิ.ย. 59

มองไกล 18 มิ.ย. 59


รายการ  "มองไกล"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 11.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559

ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่คุณจตุพรได้นำมาสนทนาอธิบายความและแสดงความคิดเห็นต่อท่านผู้ชมผ่านทางรายการ "มองไกล" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 17 มิ.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 17 มิ.ย. 59

คิดรอบด้าน 17 มิ.ย. 59

เดินหน้าต่อไป 17 มิ.ย. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 14.30 - 15.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของนพ.เหวง โตจิราการ ผ่านรายการ "เดินหน้าต่อไป" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ

มองไกล 17 มิ.ย. 59


รายการ  "มองไกล"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 11.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559

ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่คุณจตุพรได้นำมาสนทนาอธิบายความและแสดงความคิดเห็นต่อท่านผู้ชมผ่านทางรายการ "มองไกล" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ


วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 16 มิ.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 16 มิ.ย. 59

เปิดปมสู่ปฏิรูป 16 มิ.ย. 59

คิดรอบด้าน 16 มิ.ย. 59

เดินหน้าต่อไป 16 มิ.ย. 59

>

รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 14.30 - 15.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 16 มิถุนายน 2559

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของนพ.เหวง โตจิราการ ผ่านรายการ "เดินหน้าต่อไป" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ

มองไกล 16 มิ.ย. 59


รายการ  "มองไกล"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 11.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 16 มิถุนายน 2559

ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่คุณจตุพรได้นำมาสนทนาอธิบายความและแสดงความคิดเห็นต่อท่านผู้ชมผ่านทางรายการ "มองไกล" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 15 มิ.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 15 มิ.ย. 59

คิดรอบด้าน 15 มิ.ย. 59

เดินหน้าต่อไป 15 มิ.ย. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 14.30 - 15.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของนพ.เหวง โตจิราการ ผ่านรายการ "เดินหน้าต่อไป" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ

เปิดปมสู่ปฏิรูป 15 มิ.ย. 59

มองไกล 15 มิ.ย. 59


รายการ  "มองไกล"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 11.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559

ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่คุณจตุพรได้นำมาสนทนาอธิบายความและแสดงความคิดเห็นต่อท่านผู้ชมผ่านทางรายการ "มองไกล" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับวันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 14 มิ.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 14 มิ.ย. 59

เศรษฐกิจการเมือง 14 มิ.ย. 59

เดินหน้าต่อไป 14 มิ.ย. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 14.30 - 15.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของนพ.เหวง โตจิราการ ผ่านรายการ "เดินหน้าต่อไป" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ

เปิดปมสู่ปฏิรูป 14 มิ.ย. 59

มองไกล 14 มิ.ย. 59


รายการ  "มองไกล"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 11.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559

ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่คุณจตุพรได้นำมาสนทนาอธิบายความและแสดงความคิดเห็นต่อท่านผู้ชมผ่านทางรายการ "มองไกล" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 13 มิ.ย. 59

เดินหน้าต่อไป 13 มิ.ย. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 14.30 - 15.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของนพ.เหวง โตจิราการ ผ่านรายการ "เดินหน้าต่อไป" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ

มองไกล 13 มิ.ย. 59


รายการ  "มองไกล"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 11.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559

ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่คุณจตุพรได้นำมาสนทนาอธิบายความและแสดงความคิดเห็นต่อท่านผู้ชมผ่านทางรายการ "มองไกล" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

คนกลางคลอง 12 มิ.ย. 59

ทิศทางประเทศไทย 12 มิ.ย. 59

มองโลกกว้าง 12 มิ.ย. 59

มองไกล 12 มิ.ย. 59


รายการ  "มองไกล"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 11.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559

ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่คุณจตุพรได้นำมาสนทนาอธิบายความและแสดงความคิดเห็นต่อท่านผู้ชมผ่านทางรายการ "มองไกล" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

คนกลางคลอง 11 มิ.ย. 59

ทิศทางประเทศไทย 11 มิ.ย. 59

มองโลกกว้าง 11 มิ.ย. 59

มองไกล 11 มิ.ย. 59


รายการ  "มองไกล"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 11.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559

ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่คุณจตุพรได้นำมาสนทนาอธิบายความและแสดงความคิดเห็นต่อท่านผู้ชมผ่านทางรายการ "มองไกล" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 10 มิ.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 10 มิ.ย. 59

คิดรอบด้าน 10 มิ.ย. 59

เดินหน้าต่อไป 10 มิ.ย. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 14.30 - 15.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของนพ.เหวง โตจิราการ ผ่านรายการ "เดินหน้าต่อไป" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ

มองไกล 10 มิ.ย. 59


รายการ  "มองไกล"  ทางสถานี PEACE TV ONLINE ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 11.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559

ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่คุณจตุพรได้นำมาสนทนาอธิบายความและแสดงความคิดเห็นต่อท่านผู้ชมผ่านทางรายการ "มองไกล" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 9 มิ.ย. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 9 มิ.ย. 59

คิดรอบด้าน 9 มิ.ย. 59