วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 29 ก.พ. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 29 ก.พ. 59

เศรษฐกิจการเมือง 29 ก.พ. 59

เดินหน้าต่อไป 29 ก.พ. 59

มองไกล 29 ก.พ. 59

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

คนกลางคลอง 28 ก.พ. 59

ทิศทางประเทศไทย 28 ก.พ. 59

มองโลกกว้าง 28 ก.พ. 59

มองไกล 28 ก.พ. 59

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

คนกลางคลอง 27 ก.พ. 59

ทิศทางประเทศไทย 27 ก.พ. 59

มองโลกกว้าง 27 ก.พ. 59

มองไกล 27 ก.พ. 59

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 26 ก.พ. 59

คิดรอบด้าน 26 ก.พ. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 26 ก.พ. 59

เดินหน้าต่อไป 26 ก.พ. 59

มองไกล 26 ก.พ. 59

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 25 ก.พ. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 25 ก.พ. 59

คิดรอบด้าน 25 ก.พ. 59

เดินหน้าต่อไป 25 ก.พ. 59

เปิดปมสู่ปฏิรูป 25 ก.พ. 59

มองไกล 25 ก.พ. 59

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 24 ก.พ. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 24 ก.พ. 59

คิดรอบด้าน 24 ก.พ. 59

เดินหน้าต่อไป 24 ก.พ. 59

เปิดปมสู่ปฏิรูป 24 ก.พ. 59

แอกสองชั้นในรัฐธรรมนูญของ คสช. : อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ

แอกสองชั้นในรัฐธรรมนูญของ คสช.

การถอยหลังของรัฐธรรมนูญนี้เพื่อฟื้นฟูรักษาอำนาจการเมืองการปกครองของอนุรักษ์นิยมไทย

ให้ได้อำนาจคนส่วนน้อยชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมไทยเหนือคนส่วนใหญ่  ภายใต้เสื้อคลุมประชาธิปไตยแบบไทย ๆ ไปยาวนาน  จึงร่างรัฐธรรมนูญนี้ให้แก้ไขไม่ได้

การใส่บทเฉพาะกาลและมีการสืบทอดอำนาจโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์  การปฏิรูป  และอ้างความมั่นคงประเทศ  จึงจำเป็นต้องสืบทอดอำนาจคณะรัฐประหาร คสช.

ประชาชนจึงได้แอกสองชั้น  


แอกที่หนึ่ง  เครือข่ายอนุรักษ์นิยมไทยและทุนนิยมขุนนาง
แอกที่สอง  กลุ่มอำนาจนิยม  ขุนศึก

ทั้งสองแอกนั้น  แอกที่หนึ่งต้องการการปกครองโดยระบอบอำมาตยาธิปไตย  รัฐข้าราชการยาวนานแทนที่ระบอบประชาธิปไตย

แอกที่สองต้องการระบอบเผด็จการทหารบวกรัฐข้าราชการแทนที่การบริหาร  และปกครองโดยพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

เราจึงได้รัฐธรรมนูญฉบับที่ล้าหลังทางการเมืองโดยอนุรักษ์นิยมครองอำนาจแท้จริง  ทำลายพรรคการเมืองให้อ่อนแอ  กำจัดนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง

และมีบทเฉพาะกาลที่รักษาอำนาจเผด็จการทหารยาวนานตั้งแต่ 2557 ไปจนถึงปี 2565 เป็นอย่างน้อย  ดังเช่นการทำรัฐประหารยุคเผด็จการ จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์  และการเมืองเผด็จการทหารปกครองประเทศเมียนมาร์

ธิดา  ถาวรเศรษฐ
24 ก.พ. 59

มองไกล 24 ก.พ. 59

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 23 ก.พ. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 23 ก.พ. 59

เศรษฐกิจการเมือง 23 ก.พ. 59

เดินหน้าต่อไป 23 ก.พ. 59

เปิดปมสู่ปฏิรูป 23 ก.พ. 59

มองไกล 23 ก.พ. 59

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 22 ก.พ. 59

เดินหน้าต่อไป 22 ก.พ. 59

เศรษฐกิจการเมือง 22 ก.พ. 59

มองไกล 22 ก.พ. 59

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

คนกลางคลอง 21 ก.พ. 59

ทิศทางประเทศไทย 21 ก.พ. 59

มองไกล 21 ก.พ. 59

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

คนกลางคลอง 20 ก.พ. 59

ทิศทางประเทศไทย 20 ก.พ. 59

มองไกล 20 ก.พ. 59

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 19 ก.พ. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 19 ก.พ. 59

คิดรอบด้าน 19 ก.พ. 59

เดินหน้าต่อไป 19 ก.พ. 59

มองไกล 19 ก.พ. 59

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 18 ก.พ. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 18 ก.พ. 59

คิดรอบด้าน 18 ก.พ. 59

ทหารบุกเชิญตัวจตุพรปรับทัศนคติที่ มทบ.11

18 ก.พ. 59 เวลาประมาณ 13.00 น. เจ้าหน้าที่ทหารจำนวน 4 นายได้เดินทางมาที่สถานีโทรทัศน์ พีซ ทีวี ชั้น 5 อาคารอิมพีเรียล ลาดพร้าว เพื่อเชิญตัวนายจตุพร  พรหมพันธุ์ ประธาน นปช.ไปพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง  
  ทั้งนี้ทางนายจตุพร  พรหมพันธุ์, นางธิดา  ถาวรเศรษฐ  และน.พ. เหวง  โตจิราการ ได้สอบถามเจ้าหน้าทหารถึงความชัดเจนในการเชิญตัวนายจตุพรไปพูดคุยว่าเป็นประเด็นใด และสถานที่ที่ไหนในการพูดคุยครั้งนี้  และสุดท้ายได้
รับคำยืนยันว่าจะนำตัวไปที่ มทบ.11  และพวกตนมีหน้าที่มารับตัวนายจตุพรไป  พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยให้เท่านั้น  และให้คำสัญญากับนางธิดาว่าจะนำตัวนายจตุพรมาส่งที่สถานีอย่างปลอดภัย ดังนั้นนพ.เหวง    และนายยศวริศจึงขอติดตามไป


เป็นเพื่อนเพื่อสังเกตการณ์ครั้งนี้ด้วย  จากนั้นเวลาประมาณ 13.30 น. นายจตุพรและคณะจึงได้ออกเดินทางจากสถานีพีซทีวี  รายละเอียดความคืบหน้าจะนำมาแจ้งให้ทราบต่อไป.


เดินหน้าต่อไป 18 ก.พ. 59

เปิดปมสู่ปฏิรูป 18 ก.พ. 59

มองไกล 18 ก.พ. 59

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 17 ก.พ. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 17 ก.พ. 59