วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

มองโลกกว้าง 31 ธ.ค. 59

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 29 ธ.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 30 ธ.ค. 59

คิดรอบด้าน 30 ธ.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 30 ธ.ค. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับแขกรับเชิญ อดีต ส.ส.ไพโรจน์  อิสระเสรีพงษ์ และวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 30 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 30 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 30 ธ.ค. 59

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 29 ธ.ค. 59

คิดรอบด้าน 29 ธ.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 29 ธ.ค. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับแขกรับเชิญ อดีต ส.ส.ไพโรจน์  อิสระเสรีพงษ์ และวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 29 ธันวาคม 2559

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 29 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 29 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 29 ธ.ค. 59

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 28 ธ.ค. 59

คิดรอบด้าน 28 ธ.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 28 ธ.ค. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 28 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 28 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 28 ธ.ค. 59

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 27 ธ.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 27 ธ.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 27 ธ.ค. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 27 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 27 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 27 ธ.ค. 59

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 26 ธ.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 26 ธ.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 26 ธ.ค. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 26 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 26 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 26 ธ.ค. 59

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559

มองโลกกว้าง 25 ธ.ค. 59

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

มองโลกกว้าง 24 ธ.ค. 59

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 23 ธ.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 23 ธ.ค. 59

คิดรอบด้าน 23 ธ.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 23 ธ.ค. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 23 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 23 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 23 ธ.ค. 59

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 22 ธ.ค. 59

คิดรอบด้าน 22 ธ.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 22 ธ.ค. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 22 ธันวาคม 2559

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 22 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 22 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 22 ธ.ค. 59

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 21 ธ.ค. 59

คิดรอบด้าน 21 ธ.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 21 ธ.ค. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 21 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 21 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 21 ธ.ค. 59

บทเพลง เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

บทเพลง ตามรอยธรรมพระราชา

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 20 ธ.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 20 ธ.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 20 ธ.ค. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2559

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 20 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 20 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 20 ธ.ค. 59

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 19 ธ.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 19 ธ.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 19 ธ.ค. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของ นพ.เหวง โตจิราการ ผ่านทางรายการ "เดินหน้าต่อไป" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 19 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 19 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 19 ธ.ค. 59

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 16 ธ.ค. 59

คิดรอบด้าน 16 ธ.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 16 ธ.ค. 59


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของ นพ.เหวง โตจิราการ ผ่านทางรายการ "เดินหน้าต่อไป" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 16 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 16 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1)

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 15 ธ.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 15 ธ.ค. 59

คิดรอบด้าน 15 ธ.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 15 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 15 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 15 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 15 ธ.ค. 59

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 14 ธ.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 14 ธ.ค. 59

คิดรอบด้าน 14 ธ.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 14 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 14 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 14 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 14 ธ.ค. 59

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 13 ธ.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 13 ธ.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 13 ธ.ค. 59

div align="center" id="menu">

รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559

ติดตามการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของ นพ.เหวง โตจิราการ ผ่านทางรายการ "เดินหน้าต่อไป" ได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 13 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 13 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตย (ช่วงที่ 1) 13 ธ.ค. 59

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 12 ธ.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 12 ธ.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 12 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 12 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 12 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 12 ธ.ค. 59

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

มองโลกกว้าง 11 ธ.ค. 59

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

มองโลกกว้าง 10 ธ.ค. 59

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 9 ธ.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 9 ธ.ค. 59

คิดรอบด้าน 9 ธ.ค. 59

เดินหน้าต่อไป 9 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 9 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 9 ธ.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 1) 9 ธ.ค. 59