วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

เปิดปมสู่ปฏิรูป 30 ก.ย. 58

คิดรอบด้าน 30 ก.ย. 58

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 30 ก.ย. 58

มองไกล 30 ก.ย. 58

เข้าใจตรงกันนะ 29 ก.ย. 58

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า 29 ก.ย. 58

เดินหน้าต่อไป 29 ก.ย. 58

เปิดปมสู่ปฏิรูป 29 ก.ย. 58

เข้าใจตรงกันนะ 28 ก.ย. 58

เดินหน้าต่อไป 28 ก.ย. 58

เศรษฐกิจการเมือง 28 ก.ย. 58

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 28 ก.ย. 58

มองไกล 28 ก.ย. 58

คนเดินดิน 29 ก.ย. 58

ประชาชน 3.0 27 ก.ย. 58

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

ทิศทางประเทศไทย 27 ก.ย. 58

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

ทิศทางประเทศไทย 26 ก.ย. 58

มองไกล 26 ก.ย. 58

คนเดินดิน 26 ก.ย. 58

เข้าใจตรงกันนะ 25 ก.ย. 58

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

เดินหน้าต่อไป 25 ก.ย. 58

มองไกล 25 ก.ย. 58

เล่าเรื่องพระ 25 ก.ย. 58

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า 25 ก.ย. 58

คิดรอบด้าน 25 ก.ย. 58

เข้าใจตรงกันนะ 24 ก.ย. 58

เดินหน้าต่อไป 24 ก.ย. 58

เปิดปมสู่ปฏิรูป 24 ก.ย. 58

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 24 ก.ย. 58

มองไกล 24 ก.ย. 58

เข้าใจตรงกันนะ 23 ก.ย. 58

เดินหน้าต่อไป 23 ก.ย. 58

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

เปิดปมสู่ปฏิรูป 23 ก.ย. 58

คิดรอบด้าน 23 ก.ย. 58

มองไกล 23 ก.ย. 58

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 23 ก.ย. 58


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 17.00 - 17.50 ่น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  ดำเนินรายการโดย  คุณณิชชนันทน์  แจ่มดวง  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2558  ประเด็น "เซ็ทซีโร่พรรคการเมือง...เพื่ออะไร?"

จากคำให้สัมภาษณ์ของนายวิษณุ  เครืองาม ซึ่งได้มีการพูดถึงความพิศดารที่อาจจะเกิดขึ้นกับกฎหมายที่อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง  ความพยายามหรือวัตถุประสงค์อะไรต่อพรรคการเมืองที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมต้องการ  และจะสำเร็จหรือไม่  ฟังการวิเคราะห์สถานการณ์จาก อ.ธิดา ได้ในคลิปรายการข้างต้นค่ะ

เข้าใจตรงกันนะ 22 ก.ย. 58

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 22 ก.ย. 58

เดินหน้าต่อไป 22 ก.ย. 58

เปิดปมสู่ปฏิรูป 22 ก.ย. 58

่มองไกล 22 ก.ย. 58

เข้าใจตรงกันนะ 21 ก.ย. 58

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

เศรษฐกิจการเมือง 21 ก.ย. 58

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 21 ก.ย. 58

เดินหน้าต่อไป 21 ก.ย. 58

มองไกล 21 ก.ย. 58

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558

ทิศทางประเทศไทย 20 ก.ย. 58

ประชาชน 3.0 20 ก.ย. 58

มองโลกกว้าง 20 ก.ย. 58

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558

ทิศทางประเทศไทย 19 ก.ย. 58

มองโลกกว้าง 19 ก.ย. 58

มองไกล 19 ก.ย. 58

เข้าใจตรงกันนะ 18 ก.ย. 58

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 18 ก.ย. 58

เดินหน้าต่อไป 18 ก.ย. 58

เล่าเรื่องพระ 18 ก.ย. 58

มองไกล 18 ก.ย. 58

คิดรอบด้าน 17 ก.ย. 58

คิดรอบด้าน 18 ก.ย. 58

เข้าใจตรงกันนะ 17 ก.ย. 58

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

เดินหน้าต่อไป 17 ก.ย. 58

เปิดปมสู่ปฏิรูป 17 ก.ย. 58

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 17 ก.ย. 58

มองไกล 17 ก.ย. 58

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

เดินหน้าต่อไป 16 ก.ย. 58

เปิดปมสู่ปฏิรูป 16 ก.ย. 58

คิดรอบด้าน 16 ก.ย. 58

มองไกล 16 ก.ย. 58

เข้าใจตรงกันนะ 15 ก.ย. 58

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 15 ก.ย. 58

เศรษฐกิจการเมือง 15 ก.ย. 58

เดินหน้าต่อไป 15 ก.ย. 58

มองไกล 15 ก.ย. 58

เข้าใจตรงกันนะ 14 ก.ย. 58

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

เศรษฐกิจการเมือง 14 ก.ย. 58

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 14 ก.ย. 58

เดินหน้าต่อไป 14 ก.ย. 58

มองไกล 14 ก.ย. 58

คนเดินดิน 14 ก.ย. 58

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558

คนกลางคลอง 13 ก.ย. 58

ทิศทางประเทศไทย 13 ก.ย. 58

มองโลกกว้าง 13 ก.ย. 58

มองไกล 13 ก.ย. 58

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558

คนกลางคลอง 12 ก.ย. 58

ทิศทางประเทศไทย 12 ก.ย. 58

มองโลกกว้าง 12 ก.ย. 58

มองไกล 12 ก.ย. 58

เข้าใจตรงกันนะ 11 ก.ย. 58

เดินหน้าต่อไป 11 ก.ย. 58

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้า่งหน้าฯ 11 ก.ย. 58

คิดรอบด้าน 11 ก.ย. 58

มองไกล 11 ก.ย. 58

เล่าเรื่องพระ 11 ก.ย. 58

เข้าใจตรงกันนะ 10 ก.ย. 58

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 10 ก.ย. 58

เดินหน้าต่อไป 10 ก.ย. 58

เปิดปมสู่ปฏิรูป 10 ก.ย. 58

มองไกล 10 ก.ย. 58

คิดรอบด้าน 10 ก.ย. 58

เข้าใจตรงกันนะ 9 ก.ย. 58

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 9 ก.ย. 58

เดินหน้าต่อไป 9 ก.ย. 58

เปิดปมสู่ปฏิรูป 9 ก.ย. 58

คิดรอบด้าน 9 ก.ย. 58

มองไกล 9 ก.ย. 58

เข้าใจตรงกันนะ 8 ก.ย. 58

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 8 ก.ย. 58

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

เดินหน้าต่อไป 8 ก.ย. 58

เปิดปมสู่ปฏิรูป 8 ก.ย. 58

มองไกล 8 ก.ย. 58

เข้าใจตรงกันนะ 7 ก.ย. 58

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 7 ก.ย. 58

เศรษฐกิจการเมือง 7 ก.ย. 58