วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 31 ส.ค. 58

เศรษฐกิจการเมือง 31 ส.ค. 58

เดินหน้าต่อไป 31 ส.ค. 58

มองไกล 31 ส.ค. 58

ทิศทางประเทศไทย 30 ส.ค. 58

มองไกล 30 ส.ค. 58

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประชาชน 3.0 30 ส.ค. 58

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

คนกลางคลอง 29 ส.ค. 58

ทิศทางประเทศไทย 29 ส.ค. 58

มองไกล 29 ส.ค. 58

คนเดินดิน 29 ส.ค. 58

เข้าใจตรงกันนะ 28 ส.ค. 58

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 28 ส.ค. 58

เดินหน้าต่อไป 28 ส.ค. 58


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 15.15 - 16.05 น.  พบกับวิทยากรรับเชิญ พันตรี พุทธินาถ  พหลพลพยุหเสนา  ดำเนินรายการโดย นพ.เหวง โตจิราการ สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ตอน "ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต (ผ่านมุมมอง พันตรี พุทธินาถ)"

ติดตามการเล่าเรื่องราวในอดีตที่เป็นประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองของพันตรีพุทธินาถต่อจากศุกร์ที่แล้วได้จากคลิปรายการข้างต้นครับ

คิดรอบด้าน 28 ส.ค. 58

มองไกล 28 ส.ค. 58

เล่าเรื่องพระ 29 ส.ค. 58

เข้าใจตรงกันนะ 27 ส.ค. 58

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 27 ส.ค. 58

เดินหน้าต่อไป 27 ส.ค. 58

เปิดปมสู่ปฏิรูป 27 ส.ค. 58

คิดรอบด้าน 27 ส.ค. 58

มองไกล 27 ส.ค. 58

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 26 ส.ค. 58

เดินหน้าต่อไป 26 ส.ค. 58

คิดรอบด้าน 26 ส.ค. 58

มองไกล 26 ส.ค. 58

เข้าใจตรงกันนะ 25 ส.ค. 58

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 25 ส.ค. 58

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เดินหน้าต่อไป 25 ส.ค. 58

เปิดปมสู่ปฏิรูป 25 ส.ค. 58

มองไกล 25 ส.ค. 58

เข้าใจตรงกันนะ 24 ส.ค. 58

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 24 ส.ค. 58

เศรษฐกิจการเมือง 24 ส.ค. 58

เดินหน้าต่อไป 24 ส.ค. 58

มองไกล 24 ส.ค. 58

คนเดินดิน 24 ส.ค. 58

คนกลางคลอง 23 ส.ค. 58

ทิศทางประเทศไทย 23 ส.ค. 58

ประชาชน 3.0 23 ส.ค. 58

มองไกล 23 ส.ค. 58

คนกลางคลอง 22 ส.ค. 58

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ทิศทางประเทศไทย 22 ส.ค. 58

มองโลกกว้าง 23 ส.ค. 58

มองโลกกว้าง 22 ส.ค. 58

มองไกล 22 ส.ค. 58

คนเดินดิน 22 ส.ค. 58

เข้าใจตรงกันนะ 21 ส.ค. 58

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 21 ส.ค. 58

เดินหน้าต่อไป 21 ส.ค. 58

มองไกล 21 ส.ค. 58

เล่าเรื่องพระ 21 ส.ค. 58

คิดรอบด้าน 21 ส.ค. 58

เข้าใจตรงกันนะ 20 ส.ค. 58

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 20 ส.ค. 58

เดินหน้าต่อไป 20 ส.ค. 58

เปิดปมสู่ปฏิรูป 20 ส.ค. 58

คิดรอบด้าน 20 ส.ค. 58

มองไกล 20 ส.ค. 58

เข้าใจตรงกันนะ 19 ส.ค. 58

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 19 ส.ค. 58

เดินหน้าต่อไป 19 ส.ค. 58

เปิดปมสู่ปฏิรูป 19 ส.ค. 58

คิดรอบด้าน 19 ส.ค. 58

มองไกล 19 ส.ค. 58

เข้าใจตรงกันนะ 18 ส.ค. 58

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 18 ส.ค. 58

เดินหน้าต่อไป 18 ส.ค. 58

เปิดปมสู่ปฏิรูป 18 ส.ค. 58

เศรษฐกิจการเมือง 18 ส.ค. 58

มองไกล 18 ส.ค. 58

เข้าใจตรงกันนะ 17 ส.ค. 58

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เดินหน้าต่อไป 17 ส.ค. 58

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 17 ส.ค. 58

คนเดินดิน 17 ส.ค. 58

คนกลางคลอง 16 ส.ค. 58

ประชาชน 3.0 16 ส.ค. 58

มองไกล 16 ส.ค. 58

คนกลางคลอง 15 ส.ค. 58

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

คนเดินดิน 15 ส.ค. 58

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

มองไกล 15 ส.ค. 58

มองโลกกว้าง 15 ส.ค. 58

ทิศทางประเทศไทย 15 ส.ค. 58

เข้าใจตรงกันนะ 14 ส.ค. 58

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 14 ส.ค. 58

เล่าเรื่องพระ 14 ส.ค. 58

เดินหน้าต่อไป 14 ส.ค. 58

มองไกล 14 ส.ค. 58

คิดรอบด้าน 14 ส.ค. 58

เข้าใจตรงกันนะ 13 ส.ค. 58

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 13 ส.ค. 58

เดินหน้าต่อไป 13 ส.ค. 58

เปิดปมสู่ปฏิรูป 13 ส.ค. 58

มองไกล 13 ส.ค. 58

คิดรอบด้าน 13 ส.ค. 58

เข้าใจตรงกันนะ 12 ส.ค. 58

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 12 ส.ค. 58

เดินหน้าต่อไป 12 ส.ค. 58

เปิดปมสู่ปฏิรูป 12 ส.ค. 58

คิดรอบด้าน 12 ส.ค. 58

มองไกล 12 ส.ค. 58

เข้าใจตรงกันนะ 11 ส.ค. 58

เศรษฐกิจการเมือง 11 ส.ค. 58

เปิดปมสู่ปฏิรูป 11 ส.ค. 58

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 11 ส.ค. 58

เดินหน้าต่อไป 11 ส.ค. 58

มองไกล 11 ส.ค. 58

เข้าใจตรงกันนะ 10 ส.ค. 58

เศรษฐกิจการเมือง 10 ส.ค. 58

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 10 ส.ค. 58

เดินหน้าต่อไป 10 ส.ค. 58