วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ทิศทางประเทศไทย 30 พ.ค. 58

มองไกล 29 พ.ค. 58

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 29 พ.ค. 58

เดินหน้าต่อไป 29 พ.ค. 58

คิดรอบด้าน 29 พ.ค. 58

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เข้าใจตรงกันนะ 28 พ.ค. 58

มองไกล 28 พ.ค. 58

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 28 พ.ค. 58

เปิดปมสู่ปฏิรูป 28 พ.ค. 58

เดินหน้าต่อไป 28 พ.ค. 58

คิดรอบด้าน 28 พ.ค. 58


รายการ "คิดรอบด้าน" ทางสถานี PEACE TV ONLINE ออกอากาศทุกวันพุธ -ศุกร์  เวลา 13.00 - 14.00 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร์ และคุณสมคิด  เชื้อคง  ดำเนินรายการโดย คุณอรุโณทัย  ศิริบุตร สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558

ติดตามรับชมรายละเอียดการสนทนาได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เข้าใจตรงกันนะ 27 พ.ค. 58

มองไกล 27 พ.ค. 58

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 27 พ.ค. 58

เปิดปมสู่ปฏิรูป 27 พ.ค. 58

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เดินหน้าต่อไป 27 พ.ค. 58

คิดรอบด้าน 27 พ.ค. 58

เข้าใจตรงกันนะ 26 พ.ค. 58

มองไกล 26 พ.ค. 58

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า 26 พ.ค. 58

เปิดปมสู่ปฏิรูป 26 พ.ค. 58

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เดินหน้าต่อไป 26 พ.ค. 58

เศรษฐกิจการเมือง 26 พ.ค. 58

เข้าใจตรงกันนะ 25 พ.ค. 58

มองไกล 25 พ.ค. 58

คนเดินดิน 25 พ.ค. 58

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า 25 พ.ค. 58

เดินหน้าต่อไป 25 พ.ค. 58

เศรษฐกิจการเมือง 25 พ.ค. 2558

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

คนกลางคลอง 24 พ.ค. 58

ทิศทางประเทศไทย 24 พ.ค. 58

มองโลกกว้าง 24 พ.ค. 58


ประชาชน 3.0 24 พ.ค. 58

คนกลางคลอง 23 พ.ค. 58

มองไกล 23 พ.ค. 58

ทิศทางประเทศไทย 23 พ.ค. 58

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

มองโลกกว้าง 23 พ.ค. 58

รายการ "มองไกล" วันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 58

รายการ "เหลียวหลังฯ" วันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 58

รายการ "เดินหน้าต่อไป" วันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 58

รายการ "คิดรอบด้าน" วันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 58

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558

รายการ "มองไกล" วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558

รายการ "มองไกล" วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558

รายการ "ประชาชน 3.0" ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ข่าวค่ำ 18.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558

ข่าวต้นชั่วโมง 16.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ข่าวต้นชั่วโมง 14.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558

ข่าวต้นชั่วโมง 12.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558

ห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำ เวลา 18.00 น. วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558

ข่าวต้นชั่วโมง 16.00 น. วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558

ข่าวต้นชั่วโมง 14.00 น. วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558

ข่าวต้นชั่วโมง 12.00 น. วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ PEACE TV กรณีถูกตัดสัญญาณเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพฤหัสที่ 30 เมษายน 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพฤหัสที่ 30 เมษายน 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพฤหัสที่ 30 เมษายน 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพฤหัสที่ 30 เมษายน 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพฤหัสที่ 30 เมษายน 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันพฤหัสที่ 30 เมษายน 2558