วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพุธที่ 29 เมษายน 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพุธที่ 29 เมษายน 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพุธที่ 29 เมษายน 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพุธที่ 29 เมษายน 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพุธที่ 29 เมษายน 2558

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันจันทร์ที่ 27 เมษายน

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558

รายการ "ประชาชน 3.0" ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

รายการ "เหลียวหลังแไปข้างหน้าฯ" ประจำวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

รายการ "เล่าเรื่องพระ" ประจำวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพฤหัสที่ 23 เมษายน 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพฤหัสที่ 23 เมษายน 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพฤหัสที่ 23 เมษายน 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพฤหัสที่ 23 เมษายน 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพฤหัสที่ 23 เมษายน 2558

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันพฤหัสที่ 23 เมษายน 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2558

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

ีรายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558

รายการ "ประชาชน 3.0" ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558

Peace TV คืนจอ วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558

วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2558

แกนนำ นปช.และผู้ประกาศข่าวสาวสถานี PEACE TV อวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)

แกนนำ นปช. บันทึกเสียงเพลง"นกสันติภาพ"

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

รายการ "ฟังความรอบด้าน (พิเศษ)" ประจำวันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2558

รายการ "มองไกล SPECIAL" ก่อนจอดำ วันที่ 9 เมษายน 2558


รายการ "มองไกล SPECIAL" ก่อนจอดำ  ในวันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2558  เวลา 20.00 - 21.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  

วันนี้คุณจตุพรได้มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อสนทนาทำความเข้าใจกับทุกท่านในกรณีที่ทางสถานีได้รับหนังสือจาก กสทช. ให้ระงับการออกอากาศเป็นเวลา 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือ คือเริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันนี้ (9 เม.ย. 58) ถึงเที่ยงคืนของวันที่ 16 เม.ย. 58 

พร้อมกันนี้ยังได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวและจุดยืนของการดำเนินงานของสถานี PEACE TV ต่อไปจะเป็นอย่างไร  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ
รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2558

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2558

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพุธที่ 8 เมษายน 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพุธที่ 8 เมษายน 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพุธที่ 8 เมษายน 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพุธที่ 8 เมษายน 2558

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพุธที่ 8 เมษายน 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันพุธที่ 8 เมษายน 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558

รายการ "ประชาชน 3.0" ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558