วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558

รายการ "ประชาชน 3.0" ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558

รายการ "เล่าเรื่องพระ" ประจำวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพฤหัสที่ 26 มีนาคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพฤหัสที่ 26 มีนาคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพฤหัสที่ 26 มีนาคม 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพฤหัสที่ 26 มีนาคม 2558

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันพฤหัสที่ 26 มีนาคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันพฤหัสที่ 26 มีนาคม 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพฤหัสที่ 26 มีนาคม 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558

รายการ "ประชาชน 3.0" ประจำวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพฤหัสที่ 19 มีนาคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพฤหัสที่ 19 มีนาคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพฤหัสที่ 19 มีนาคม 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพฤหัสที่ 19 มีนาคม 2558

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันพฤหัสที่ 19 มีนาคม 2558

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันพฤหัสที่ 19 มีนาคม 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพฤหัสที่ 19 มีนาคม 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558

รายการ "ประชาชน 3.0" ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพฤหัสที่ 12 มีนาคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพฤหัสที่ 12 มีนาคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพฤหัสที่ 12 มีนาคม 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพฤหัสที่ 12 มีนาคม 2558

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันพฤหัสที่ 12 มีนาคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันพฤหัสที่ 12 มีนาคม 2558


รายการ "มองไกล" ทางสถานี PEACE TV ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.00 - 10.30 น.  และวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 09.00 - 10.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 12 มีนาคม 2558

เทปนี้เริ่มสนทนากรณีมีคำสั่งให้ปลัดกระทรวงสาธารณะสุข นพ.ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ย้ายมาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี และยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่คุณจตุพรจะนำมาสนทนากับท่านผู้ชม

ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ


รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558

ี่รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558