วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

รายการ "เล่าเรื่องพระ" ประจำวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพฤหัสที่ 29 มกราคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพฤหัสที่ 29 มกราคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพฤหัสที่ 29 มกราคม 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพฤหัสที่ 29 มกราคม 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพฤหัสที่ 29 มกราคม 2558

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันพฤหัสที่ 29 มกราคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันพฤหัสที่ 29 มกราคม 2558

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพุธที่ 28 มกราคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพุธที่ 28 มกราคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพุธที่ 28 มกราคม 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพูธที่ 28 มกราคม 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพุธที่ 28 มกราคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันพุธที่ 28 มกราคม 2558

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันอังคารที่ 27 ่มกราคม 2558

วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558

รารยการ "มองไกล" ประจำวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

รายการ "ประชาชน 3.0" ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

ถอดคำพูด อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ในรายการพิเศษ "ชี้ชะตา...ลงมติถอดถอน"

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

รายการพิเศษ "ชี้ชะตา ลงมติถอดถอน"

รายการ "มองไกล" ประจำวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพฤหัสที่ 22 มกราคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพฤหัสที่ 22 มกราคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพฤหัสที่ 22 มกราคม 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพฤหัสที่ 22 มกราคม 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพฤหัสที่ 22 มกราคม 2558

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันพฤหัสที่ 22 มกราคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันพฤหัสที่ 22 มกราคม 2558

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพุธที่ 21 มกราคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพุธที่ 21 มกราคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพุธที่ 21 มกราคม 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพุธที่ 21 มกราคม 2558

วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันพุธที่ 21 มกราคม 2558


รายการ "มองไกล" ทางสถานี PEACE TV ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 10.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 10.00 น.  ดำเนินรายการโดย คุณจตุพร  พรหมพันธุ์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 21 มกราคม 2558

ติดตามการแสดงความคิดเห็นของคุณจตุพรต่อกรณีวันนี้เป็นการแถลงปิดคดีคุณนิคม  ไวยรัชพานิช และประเด็นเกี่ยวข้องอื่น ๆได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558

วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558

รายการ "ประชาชน 3.0" ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558

รายกา "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558

วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพฤหัสที่ 15 มกราคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพฤหัสที่ 15 มกราคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพฤหัสที่ 15 มกราคม 2558

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันพฤหัสที่ 15 มกราคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันพฤหัสที่ 15 มกราคม 2558

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพุธที่ 14 มกราคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพุธที่ 14 มกราคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพุธที่ 14 มกราคม 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพุธที่ 14 มกราคม 2558

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพุธที่ 14 มกราคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันพุธที่ 14 มกราคม 2558

วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558

รายการ "มองไกล" ประจำวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558

วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558