วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เล่าเรื่องพระ" ประจำวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557

วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพฤหัสที่ 27 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพฤหัสที่ 27 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพฤหัสที่ 27 พฤศจิกายน 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพฤหัสที่ 27 พฤศจิกายน 2557

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป"ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557

รายการ "มองโลกกว้าง"ประจำวันอาทิตย์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2557

รายการ "มองโลกกว้าง"ประจำวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ ประชาชน 3 0 ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "มองไกล"ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพฤหัสที่ 20 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้า" ประจำวันพฤหัสที่ 20 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพฤหัสที่ 20 พฤศจิกายน 2557


รายการ "เดินหน้าต่อไป" กับ นพ.เหวง  โตจิราการ  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.30 - 16.30 น. ดำเนินรายการโดย กุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 20 พฤศจิกายน 2557  ติดตามรายละเอียดการสนทนาได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ 

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพฤหัสที่ 20 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันพฤหัสที่ 20 พฤศจิกายน 2557

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557

วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพฤหัสที่ 13 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพฤหัสที่ 13 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพฤหัสที่ 13 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพฤหัสที่ 13 พฤศจิกายน 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพฤหัสที่ 13 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันพฤหัสที่ 13 พฤศจิกายน 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันพฤหัสที่ 13 พฤศจิกายน 2557

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557

รายการ "ประชาชน 3.0" ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้า" ประจำวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพฤหัสที่ 6 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพฤหัสที่ 6 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันพฤหัสที่ 6 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพฤหัสที่ 6 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพฤหัสที่ 6 พฤศจิกายน 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพฤหัสที่ 6 พฤศจิกายน 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันพฤหัสที่ 6 พฤศจิกายน 2557

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "คิดรอบด้าน"ประจำวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557

รายการ "ประชาชน 3.0" ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557

รายการ "มองไกล"ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557

วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557