วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพฤหัสที่ 30 ตุลาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย" ประจำวันพฤหัสที่ 30 ตุลาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพฤหัสที่ 30 ตุลาคม 2557

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557

รายการ "คิดรอบด้าน"ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันพฤหัสที่ 30 ตุลาคม 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ " ประจำวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557

วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

รายการ "ประชาชน 3.0" ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

รายการ "มองไกล" กับ จตุพร พรหมพันธุ์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557

วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557

รายการ "เล่าเรื่องพระ" ประจำวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวัน ศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพฤหัสที่ 23 ตุลาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพฤหัสที่ 23 ตุลาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพฤหัสที่ 23 ตุลาคม 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพฤหัสที่ 23 ตุลาคม 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพฤหัสที่ 23 ตุลาคม 2557

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันพฤหัสที่ 23 ตุลาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันพฤหัสที่ 23 ตุลาคม 2557

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557
รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" กับ ณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - พฤหัส เวลา 21.00 - 22.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณชุติมา  กุมาร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557  ติดตามเรื่องราวเผ็ดร้อนทางการเมืองในทัศนะของคุณณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย์" กับ อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 18.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณณิชชนันทน์  แจ่มดวง  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 ในประเด็น "ความไม่เป็นเอกภาพของฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายอนุรักษ์นิยม"  ตอนที่ 2  ติดตามรายละเอียดการสนทนาในรายการได้จากคลิปข้างต้นค่ะ


รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557
รายการ "เดินหน้าต่อไป" กับ นพ.เหวง  โตจิราการ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.30 - 16.30 น. ดำเนินรายการโดย กุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557  ติดตามรายละเอียดของรายการได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ออกอากาศทุกวันอังคาร - พฤหัส เวลา 14.00 - 15.00 น. พบกับวิทยากรประจำรายการ คุณพิพัฒน์ชัย  ไพบูลย์, คุณธนาวุฒิ  วิชัยดิษฐ และผอ.นิสิต  สินธุไพร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557  ติดตามเรื่องราวต่าง ๆ ได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557
รายการ "คิดรอบด้าน" ออกอากาศทุกวันพุธ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. พบกับวิทยากรประจำรายการ คุณสมพงษ์  สระกวี  ดำเนินรายการโดย คุณธนกร  ภักดีนพรัตน์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557  ติดตามรายละเอียดการสนทนาในรายการได้จากคลิปข้างต้นค่ะ

รายการ "มองไกล" ประจำวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 รายการ "มองไกล" กับ จตุพร  พรหมพันธุ์  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 10.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 22.00 - 23.30 น. สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557   ประเด็น "โต้คำให้สัมภาษณ์ของ ร.ต.อ.เฉลิม  อยู่บำรุง"  ติดตามรายละเอียดการตอบโต้ของคุณจตุพรอย่างดุเดือนได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ


วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557
รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" กับ ณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - พฤหัส เวลา 21.00 - 22.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณชุติมา  กุมาร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557  ติดตามเรื่องราวเผ็ดร้อนทางการเมืองในทัศนะของคุณณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ


รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย์" กับ อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 18.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณณิชชนันทน์  แจ่มดวง  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557  ติดตามรายละเอียดการสนทนาในรายการได้จากคลิปข้างต้นค่ะ


รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557รายการ "เดินหน้าต่อไป" กับ นพ.เหวง  โตจิราการ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.30 - 16.30 น. ดำเนินรายการโดย กุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557  ติดตามรายละเอียดของรายการได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะวันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557รายการ "มองไกล" กับ จตุพร  พรหมพันธุ์  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 10.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 22.00 - 23.30 น. สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557  ติดตามรายละเอียดการตอบโต้ของคุณจตุพรอย่างดุเดือนได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557รายการ "มองไกล" กับ จตุพร  พรหมพันธุ์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 10.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 22.00 - 23.30 น. สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 ติดตามหลากหลายประเด็นได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557

รายการ "ประชาชน 3.0" ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557

รายการ "เล่าเรื่องพระ" ประจำวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557

วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557
รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ออกอากาศทุกวันพฤหัส - ศุกร์ เวลา 11.00 - 12.00 น. พบกับวิทยากรประจำรายการ คุณสมหวัง อัสราษี และคุณพรส  เฉลิมแสน ดำเนินรายการโดย คุณเหมือนขวัญ  ครูภาษา สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557  เป็นการสนทนาเรื่องเศรษฐกิจและการเมือง  ที่น่าสนใจ  ติดตามรับชมรายการได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

รายการ "มองไกล" กับ จตุพร พรหมพันธุ์ ประจำวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557
รายการ "มองไกล" กับ จตุพร  พรหมพันธุ์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 10.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 22.00 - 23.30 น. สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557  ติดตามหลากหลายประเด็นที่คุณจตุพรจะมาอธิบายความกับท่านผู้ชมได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" กับ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ประจำวันพฤหัสที่ 16 ตุลาคม 2557

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : หนี้สินเกษตรกรและการล้มละลาย

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพฤหัสที่ 16 ตุลาคม 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพฤหัสที่ 16 ตุลาคม 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพฤหัสที่ 16 ตุลาคม 2557

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันพฤหัสที่ 16 ตุลาคม 2557

รายการ "มองไกล" กับ จตุพร พรหมพันธุ์ ประจำวันพฤหัสที่ 16 ตุลาคม 2557

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557
รายการ "คิดรอบด้าน" พบกับ คุณสมพงษ์  สระกวี และ นพ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร์  ออกอากาศทุกวันพุธ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. ดำเนินรายการโดย ธนากร  ภักดีนพรัตน์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557  ติดตามรายละเอียดของรายการได้จากคลิปข้างต้นค่ะ

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557
รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ออกอากาศทุกวันพฤหัส - ศุกร์ เวลา 11.00 - 12.00 น. พบกับวิทยากรประจำรายการ คุณสมหวัง อัสราษี และคุณพรส  เฉลิมแสน ดำเนินรายการโดย คุณเหมือนขวัญ  ครูภาษา สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557  เป็นการสนทนาเรื่องเศรษฐกิจและการเมือง (เบา ๆ) ที่น่าสนใจ  ติดตามรับชมรายการได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

รายการ "มองไกล" กับ จตุพร พรหมพันธุ์ ประจำวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2557รายการ "มองไกล" กับ จตุพร  พรหมพันธุ์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 10.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 22.00 - 23.30 น. สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557  พบกับหลากหลายเรื่องราวทางการเมืองที่คุณจตุพรจะนำมาอธิบายความแก่ท่านผู้ชม  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

รายการ "มองไกล" กับ จตุพร พรหมพันธุ์ ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2557

รายการ "มองไกล" กับ จตุพร  พรหมพันธุ์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 10.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 22.00 - 23.30 น. สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557  พบกับหลากหลายเรื่องราวทางการเมืองที่คุณจตุพรจะนำมาอธิบายความแก่ท่านผู้ชม  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : ความต่างของงานรำลึก 14 และ 6 ตุลา

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "มองไกล" กับ จตุพร พรหมพันธุ์ ประจำวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" กับ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ประจำวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : เหตุแห่ง 14 ตุลา และ 6 ตุลา (ตอน 5)

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "มองไกล" กับ จตุพร พรหมพันธุ์ ประจำวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557

รายการ "ประชาชน 3.0" ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557

รายการ "คนกลางคน" ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557

รายการ "มองไกล" กับ จตุพร พรหมพันธุ์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557

รายการ "มองไกล" กับ จตุพร พรหมพันธุ์ ประจำวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557

รายการ "มองโลกกว้าง " ประจำวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557

วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : เหตุแห่ง 14 ตุลา และ 6 ตุลา (ตอน 4)

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557

รายการ "เล่าเรื่องพระ" ประจำวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557

รายการ "มองไกล" กับ จตุพร พรหมพันธุ์ ประจำวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557

วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพฤหัสที่ 9 ตุลาคม 2557

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : เหตุแห่ง 14 ตุลา และ 6 ตุลา (ตอน 3)

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพฤหัสที่ 9 ตุลาคม 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพฤหัสที่ 9 ตุลาคม 2557

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันพฤหัสที่ 9 ตุลาคม 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพฤหัสที่ 9 ตุลาคม 2557

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" กับ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ประจำวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : เหตุแห่ง 14 ตุลา และ 6 ตุลา (ตอน 2)

รายการ "เดินหน้าต่อไป" กับ นพ.เหวง โตจิราการ ประจำวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557

รายการ "มองไกล" กับ จตุพร พรหมพันธุ์ ประจำวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557

วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" กับ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ประจำวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : เหตุแห่ง 14 ตุลา และ 6 ตุลา

รายการ "เดินหน้าต่อไป" กับ นพ.เหวง โตจิราการ ประจำวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557

วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" กับ นพ.เหวง โตจิราการ ประจำวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : ประชานิยม - ไม่ประชานิยม

รายการ "มองไกล" กับ จตุพร พรหมพันธุ์ ประจำวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" กับ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ประจำวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" กับ อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ประจำวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557

มองโลกกว้าง : ทำความรู้จักกับฮ่องกง

รายการ "มองไกล" กับ จตุพร พรหมพันธุ์ ประจำวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557

วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : สนช. อำนาจและหน้าที่ ?

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557

รายการ "เล่าเรื่องพระ" ประจำวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557รายการ "คิดรอบด้าน" ออกอากาศทุกวันพุธ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. สำหรับเทปนี้ออกอากาศประจำศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 พบกับวิทยากร คุณสมพงษ์  สระกวี และ คุณสมคิด  เชื้อคง  ดำเนินรายการโดย คุณธนกร  ภักดีนพรัตน์ ประเด็นการสนทนา 2 เรื่องใหญ่ คือเรื่องของภัยแล้งและการทำเกษตรกรรมของเกษตรกร  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

รายการ "มองไกล" กับ จตุพร พรหมพันธุ์ ประจำวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557
รายการ "มองไกล" กับ จตุพร  พรหมพันธุ์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 10.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 22.00 - 23.30 น. สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่คุณจตุพรจะมาอธิบายความแก่ท่านผู้ชมได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" กับ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ประจำวันพฤหัสที่ 2 ตุลาคม 2557

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : จะกู้วิกฤตเศรษฐกิจได้หรือไม่

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพฤหัสที่ 2 ตุลาคม 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพฤหัสที่ 2 ตุลาคม 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพฤหัสที่ 2 ตุลาคม 2557

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันพฤหัสที่ 2 ตุลาคม 2557

รายการ "มองไกล" กับ จตุพร พรหมพันธุ์ ประจำวันพฤหัสที่ 2 ตุลาคม 2557

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพุธ ที่ 1 ตุลาคม 2557
รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" กับ ณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - พฤหัส เวลา 21.00 - 22.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณชุติมา กุมาร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธ ที่ 1 ตุลาคม 2557   ติดตามรับชมรายการได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

รายการ เหลียวหลังแลไปข้างหน้า เพื่อประชาธิปไตย ประจำวันพุุธ ที่ 1 ตุลาคม 2557
รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย" กับ อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 18.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณณิชชนันทน์  แจ่มดวง  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุุธ ที่ 1 ตุลาคม 2557  ประเด็น "ความเห็นต่างระหว่างองค์กรรัฐ"
ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพุธ ที่ 1 ตุลาคม 2557
รายการ "เดินหน้าต่อไป" กับ นพ.เหวง  โตจิราการ  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.00 - 16.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557  ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
รายการ "คิดรอบด้าน" พบกับวิทยากรประจำรายการ คุณวรชัย  เหมะ และคุณสมพงษ์  สระกวี  ออกอากาศทุกวันพุธ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณธนกร  ภักดีนพรัตน์  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันประจำวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557  ติดตามรับชมรายละเอียดการสนทนาในประเด็นต่าง ๆ ได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

รายการ "ปฏิรูปประเทศไทย" ประจำวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
รายการ "ปฏิรูปประเทศไทย" ออกอากาศทุกวันอังคาร - พฤหัส เวลา 14.00 - 15.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณพิพัฒน์ชัย  ไพบูลย์, คุณธนาวุฒิ  วิชัยดิษฐ และ ผอ.นิสิต  สินธุไพร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 ติดตามรับชมรายละเอียดของรายการได้จากคลิปข้างต้นค่ะ

รายการ "มองไกล" กับ จตุพร พรหมพันธุ์ ประจำวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557รายการ "มองไกล" กับ จตุพร  พรหมพันธุ์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 10.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 22.00 - 23.30 น.  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศ ประจำวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นทางการเมืองได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" กับ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ประจำวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : ผลการแข่งขันกีฬากับการพัฒนาประเทศ