banner

banner

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

คิดรอบด้าน 23 ก.พ. 60

เดินหน้าต่อไป 23 ก.พ. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 23 ก.พ. 60

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 22 ก.พ. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 22 ก.พ. 60รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  ประเด็น "ยุทธศาสตร์การปรองกองและการปฏิรูป แตกต่างกันอย่างไร?"

เทปนี้เป็นการวิพากษ์แนวคิดของนายกรัฐมนตรีในเรื่องการปรองดองและการปฏิรูปซึ่งจะมีผลต่อคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองในขณะนี้  ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการคิดรอบด้าน 22 ก.พ. 60

เดินหน้าต่อไป 22 ก.พ. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ