วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

คิดรอบด้าน 21 มิ.ย. 61

เดินหน้าต่อไป 21 มิ.ย. 61

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เข้าใจตรงกันนะ 20 มิ.ย. 61

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 20 มิ.ย. 61

คิดรอบด้าน 20 มิ.ย. 61

เดินหน้าต่อไป 20 มิ.ย. 61

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เข้าใจตรงกันนะ 19 มิ.ย. 61