วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

เข้าใจตรงกันนะ 19 เม.ย. 61

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 19 เม.ย. 61

คิดรอบด้าน 19 เม.ย. 61

เดินหน้าต่อไป 19 เม.ย. 61

วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

เข้าใจตรงกันนะ 18 เม.ย. 61

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 18 เม.ย. 61

คิดรอบด้าน 18 เม.ย. 61