banner

banner

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 25 เม.ย. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 25 เมษายน  2560  ประเด็น "อนาคตพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 2560 ตอนที่ 2"

เมื่อวานอ.ธิดาได้ตั้งข้อสังเกตต่อประเด็นการเก็บค่าสมาชิกพรรคการเมือง 100 บาท วันนี้ได้ขยายความต่ออย่างชัดเจนในประเด็นดังกล่าว รวมทั้งบทสรุปอนาคตพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 60 ในทัศนะของ อ.ธิดา ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการ


เดินหน้าต่อไป 25 เม.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 25 เม.ย. 60

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 24 เม.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 24 เม.ย. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 24 เมษายน  2560  ประเด็น "อนาคตพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 2560"

วันนี้อ.ธิดาได้สนทนากับท่านผู้ชมถึงอนาคตพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 2560 และกฎหมายลูก  ที่สำคัญอ.ธิดาได้ตั้งข้อสังเกตต่อประเด็นการเก็บเงินค่าสมาชิกพรรคการเมือง 100 บาทด้วย  ติดตามรายละเอียดในรายการได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการ เดินหน้าต่อไป 24 เม.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตย 24 เม.ย. 60