banner

banner

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 27 มิ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 27 มิ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 27 มิ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 27 มิ.ย. 60

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 26 มิ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 26 มิ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 26 มิ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ