วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เดินหน้าต่อไป 19 ต.ค. 61

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เข้าใจตรงกันนะ 18 ต.ค. 61

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 18 ต.ค. 61

คิดรอบด้าน 18 ต.ค. 61

เดินหน้าต่อไป 18 ต.ค. 61

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 17 ต.ค. 61

คิดรอบด้าน 17 ต.ค. 61