วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

เข้าใจตรงกันนะ 19 ม.ค. 61

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 19 ม.ค. 61

คิดรอบด้าน 19 ม.ค. 61

เดินหน้าต่อไป 19 ม.ค. 61


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานีโทรทัศน์ PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เหวง  โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561  ประเด็น "เลือกส.ว.แบ่งสายแทนเลือกไขว้"

ติดตามรายละเอียดการสนทนาได้จากคลิปรายการข้างต้น

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

เข้าใจตรงกันนะ 18 ม.ค. 61

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 18 ม.ค. 61

คิดรอบด้าน 18 ม.ค. 61