วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

คิดรอบด้าน 23 มี.ค. 61

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 23 มี.ค. 61

เดินหน้าต่อไป 23 มี.ค. 61

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

เข้าใจตรงกันนะ 22 มี.ค. 61

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 22 มี.ค. 61

คิดรอบด้าน 22 มี.ค. 61

เดินหน้าต่อไป 22 มี.ค. 61