banner

banner

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เดินหน้าต่อไป 18 ต.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ตอน ชีวิตความเป็นหมอ "หมอเชียง 2"

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 17 ต.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 17 ต.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ตอน ชีวิตความเป็นหมอ "หมอเชียง"

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 16 ต.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 16 ต.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 16 ต.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ตอน ประราชประวัติสมเด็จพระราชบิดา

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 15 ต.ค. 60


รายการ "มองโลกกว้าง" ทางสถานี PEACE TV  ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 21.30 -22.25 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.สลักธรรม โตจิราการ (หมอหวาย)  ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ บูรณะถาวร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ประเด็น "การเลือกตั้งทั่วไปเยอรมัน ตอนที่ 6 : เยอมันตะวันตก-ออก"

สนทนาต่อจากเมื่อวานนี้  ซึ่งเทปนี้คุณหมอหวายจะมาเล่าให้ฟังถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเยอรมนีเป็นฝ่ายแพ้  เกิดอะไรขึ้นกับเยอรมนีและผู้ที่เสียชีวิตร่วม 6 ล้าน  การแบ่งเยอรมนีออกเป็นเยอรมนีตะวันตกและเยอรมนีตะวันออกเกิดขึ้นได้อย่างไร  และกลับมารวมประเทศอีกครั้งได้อย่างไร   ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น